Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, произвеждан предимно от агрегат, цимент и вода. Има много формулировки на бетон, които осигуряват различни свойства. Бетонът е най-широко използваният продукт, създаден от човека, както и основен строителен материал в архитектурни конструкции, основи, тухлени стени, настилки, мостове/надлези, магистрали/пътища, писти, паркинги, язовири, басейни/резервоари, тръби, опори за порти, огради, стълбове и дори лодки.
Качеството на бетона е важно при планирането на устойчиви на земетресения конструкции, които да минимизират щетите, предотвратявайки наранявания и човешки загуби. Поради тази причина бетонът трябва да бъде строго контролиран според съответните стандарти на всеки етап от производството от опитни хора, използващи оборудване за тестване на качеството.

Автоматична натискова преса по EN12390-4

Продуктов код

UTC-5727.FPR

Автоматична натискова преса по EN12390-4, 2000 kN, с възможност за управление на второ хидравлично устройство. • Автоматичен тестов цикъл със стандартен бърз ход • Управляващ блок с графичен тъчскрин TFT дисплей • Управляващ софтуер с удобни и лесни менюта за работа • Изобразяване на моментната скорост на натоварване и графика на натоварване / време • Точен контрол на натоварването в рамките на ±5% от 1 kN/сек до 20 kN /сек. Клас 1 считано от 10 % от обхвата • Изчисление на специфична якост по стандарти EN 12390-3, EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, EN 196 • Включени в комплекта дистанциращи плочи 90 mm, 50 mm, 30 mm x 205 mm диаметър и прозрачна предпазна врата.

UTC-5737.FPR

Автоматична натискова преса по EN12390-4, 3000 kN, с възможност за управление на второ хидравлично устройство. • Автоматичен тестов цикъл със стандартен бърз ход • Управляващ блок с графичен тъчскрин TFT дисплей • Управляващ софтуер с удобни и лесни менюта за работа • Изобразяване на моментната скорост на натоварване и графика на натоварване / време • Точен контрол на натоварването в рамките на ±5% от 1 kN/сек до 20 kN /сек. Клас 1 считано от 10 % от обхвата • Изчисление на специфична якост по стандарти EN 12390-3, EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, EN 196 • Включени в комплекта дистанциращи плочи 90 mm, 50 mm, 30 mm x 205 mm диаметър и прозрачна предпазна врата.

UTC-0210

Датчик за налягане с висока точност. Специална калибровка, Клас 1 започвайки от 1% от цялата скала

UTC-4682

Пиедестал за 2000 kN и 3000 kN натискови преси UTEST

Стандарти

Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1 ph. UTC-5727.FPR UTC-5737.FPR
Модели за 110-120V 60 Hz, 1 ph. UTC-5727.FPR-N UTC-5737.FPR-N

 

Стандарти

EN 12390-4, EN 12390-3

 

Моделите UTC-5727.FPR и UTC-5737.FPR се произвеждат за изпитване на компресия на кубове и цилиндри съгласно EN 12390-4. Тези машини отговарят и на изискванията на CE нормите по отношение на здравето и безопасността на оператора.

Машините позволяват на неопитни оператори да извършат теста. След като машината е включена и образецът е позициониран и центриран с помощта на приспособления и/или концентрични центриращи линии на долната зареждаща плоча, единствените необходими операции са;

 •  Задаване на параметри на теста, включително скорост на темпото (изисква се само при промяна на типа на образеца).
 • Натискане на бутона START на контролния блок.
 • Машината автоматично стартира бързото приближаване, когато образецът докосне горната плоча, бързото приближаване приключва и започва зареждане със скоростта, избрана от потребителя, и спира, когато образецът се повреди.
 • Автоматично запазва параметрите на теста и резултатите от теста.

UTC-4682: Пиедестал, който е направен от стомана, за да улесни потребителя при поставянето на образци в рамката за тест за компресия, трябва да се поръчва отделно

 

Основни характеристики/функции:

 • Контрол на темпото между 1 kN до 25 kN
 • Клас на точност 1 съгл. съгласно EN 12390-4, започвайки от 5% от капацитета на машината (специална опция за калибриране Клас 1, започвайки от 1% от пълния диапазон с UTC-0210)
 • Доставя се със сертификат за фабрично калибриране за стабилност на пренос на сила и самоподравняване на горната зареждаща плоча в съответствие с EN 12390-4
 • Извършване на тестове автоматично със затворен цикъл на управление
 • Тестовете могат да бъдат извършени чрез контролиране на машината или на U-Touch PRO контролен блок (UTC-4930.FPR) или на компютър с използване на софтуер UTEST (USOFT-4830.FPR), който се предоставя заедно с машините.
 • Измерване на натоварване с датчик за налягане
 • Хидравлична помпа с две степени за бърз подход
 • Рамка със заварени стоманени стени с едностепенно бутало
 • Буталото се връща автоматично в края на теста
 • Функция за многоточково калибриране на каналите
 • Възможност за доставка на интегриран термопринтер (Трябва да бъде изрично посочено в поръчката)
 • Цифров дисплей в реално време на товара и налягането на натоварването с тестова графика

 

Функции за безопасност:

 • Вентили за максимално налягане, за да се избегне претоварване на машината
 • Краен изключвател за ход на буталото
 • Бутон за аварийно спиране
 • Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати
 • Софтуерно контролирана максимална стойност на натоварване
 • Предните предпазни врати имат автоматично предпазно устройство за спиране на машината, ако вратата се отвори по време на тест

 

Възможност за поръчка на модел с допълнителна рамка:

За изпитване на компресия и по-специално на огъване, допълнителна втора изпитвателна рамка трябва да се поръчва отделно.

В този случай машините осигуряват контрол на натоварването на две отделни тестови рамки с P.I.D. управление със затворен контур с автоматична тестова процедура чрез използване на избирателен тестов канал и допълнителен избирателен клапан.

 

U-Touch PRO контролно устройство/модем за автоматични машини за тестване на компресия/огъване

Управляващият блок U-Touch PRO UTC-4930.FPR е проектиран да извършва автоматично тестове за якост на натиск, огъване и якост на опън на строителни материали като бетон, циментова замазка, зидария/блокове чрез управление на автоматичните натискови преси на UTEST.

Всички операции на U-Touch PRO се управляват от сензорния дисплей на предния панел.

Управляващият блок U-Touch PRO има лесни за използване опции на менюто. Показани са всички списъци с опции на менюто едновременно, позволявайки на оператора да получи достъп до необходимата опция по лесен начин, за да активира опцията или да въведе цифрова стойност, за да зададе параметрите на теста. Цифровият графичен дисплей може да рисува в реално време графики "Натоварване срещу време" или "Стрес срещу време"

МОЛЯ, вижте страниците на „U-Touch PRO Control Unit/Управляващ блок за автоматични машини за изпитване на компресия/огъване“ за подробности относно свойствата.

 

Софтуер UTEST за автоматични натискови преси UTC-5727.FPR и UTC-5737.FPR

Софтуерът UTEST USOFT-4830.FPR осигурява автоматично извършване на тестове за якост на натиск, огъване и разцепване на строителни материали като бетон, циментова замазка, зидарски елементи/блокове чрез контролиране на автоматичните натискови преси на UTEST.

Предимствата на извършването на тестове на компютър с помощта на софтуер UTEST, като отчитане, графичен изход и т.н., могат да се видят подробно на страниците на софтуера UTEST за автоматични машини за изпитване на компресия / огъване.

 

EN 12390-4 Автоматични натискови преси за бетонови кубове и цилиндри
Модели UTC-5727.FPR UTC-5737.FPR
Изображение
Капацитет 2000 kN 3000 kN
Тип рамка Заварена стомана Заварена стомана
Долен носещ блок, размери (D) Ø 300 mm Ø 300 mm
Горен носещ блок, размери (C) Ø 300 mm Ø 300 mm
Твърдост на повърхността на блоковете  53 HRC  53 HRC
Толерантност към плоскост 0,03 mm 0,03 mm
Диаметър на буталото 250 mm 300 mm
Ход на буталото 50 mm 50 mm

Максимален вертикален просвет

м/у носещите блокове (E)

350 mm 350 mm
Хоризонтален просвет (B) 360 mm 415 mm
Размер на кубични образци (до) 200 mm (**) 200 mm (**)
Размер на цилиндрични образци (до) Ø160×320 mm Ø160×320 mm
Мощност 550 W 550 W
Капацитет масло 20 L 20 L
Максимално работно налягане 410 Bar 410 Bar
Размери (ш х д х в) (Axd*xF) 530x810x1150 mm 540x870x1240 mm
Тегло 852 kg 1050 kg
Пиедестал (незадължителен) UTC-4682 UTC-4682

(d*) Дълбочина

(**) Ограничен от капацитета на рамката

 

Машините се доставят в комплект с:

• 100 mm, 50 mm, 30 mm height x Ø205 mm дистанциращи/разделителни плочи

• Приспособление за центриране на образци, съвместимо с Ø300 mm долна товарна плоча за 100 mm и 150 mm кубчета, Ø100 mm и Ø150 mm цилиндри (UTC-4622E)

Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати

Подходящи дистанциращи плочи за цилиндрични и кубични образци с височина под 150 мм трябва да се поръчват отделно.

 

EN 12390-4 Натискови рамки за кубични и цилиндрични проби

Продуктов код

UTC-5727

2000 kN EN 12390-4 Рамка за изпитване на компресия, за кубове и цилиндри

UTC-5737

3000 kN EN 12390-4 Рамка за изпитване на компресия, за кубове и цилиндри

UTC-4682

Пиедестал за 2000 kN и 3000 kN натискови преси UTEST

 

Стандарти

EN 12390-4, EN 12390-3

 

Рамките за изпитване на компресия UTC-5727 и UTC-5737 за кубове и цилиндри се състоят от твърди заварени стоманени стени, модул за зареждащ цилиндър, долна и горна (сферично разположени) зареждащи плочи съгласно стандартите EN.

Стабилността, необходима за точни и повтарящи се резултати е осигурена от моделите рамки и преси по EN.

Рамките се доставят със сертификат за фабрично калибриране за стабилност на пренос на сила и самоподравняване на горната зареждаща плоча в съответствие с EN 12390-4.

Всеки хидравличен захранващ агрегат с блок за управление и отчитане и датчик за налягане за измерване на товарите може да бъде позициониран от дясната страна на товарната рамка за по-лесен достъп, повишена производителност и по-безопасни операции.

Всички рамки имат един действащ нагоре бутащ цилиндър и също така имат предни и задни защитни врати и краен превключвател за ход на буталото за безопасност. Диаметърът на буталото е проектиран да работи с товароносимостта. Между цилиндъра и буталото, монтирано към цилиндъра, има коаксиално PTFE уплътнение с ниско триене.

Долните зареждащи плочи са снабдени с концентрични центриращи линии и приспособление за центриране на образци

UTC-4682 Пиедесталът, който е направен от стомана, за да улесни поставянето на образци от потребителя в рамките за компресионни изпитвания, трябва да се поръчва отделно.

Вижте таблицата по-долу за доставените елементи с рамките.

 

EN 12390-4 Натискови рамки за кубични и цилиндрични проби

Модели UTC-5727 UTC-5737
Изображение
Капацитет 2000 kN 3000 kN
Тип рамка Заварена стомана Заварена стомана
Долен носещ блок, размери (D) Ø 300 mm Ø 300 mm
Горен носещ блок, размери (C) Ø 300 mm Ø 300 mm
Твърдост на повърхността на блоковете  53 HRC  53 HRC
Толерантност към плоскост 0,03 mm 0,03 mm
Диаметър на буталото 250 mm 300 mm
Ход на буталото 50 mm 50 mm

Максимален вертикален просвет

м/у носещите блокове (E)

350 mm 350 mm
Хоризонтален просвет (B) 360 mm 415 mm
Размер на кубични образци (до) 200 mm (**) 200 mm (**)
Размер на цилиндрични образци (до) Ø160×320 mm Ø160×320 mm
Размери (ш х д х в) (Axd*xF) 440x455x11450 mm 505x550x1205 mm
Тегло 755 kg 990 kg
Пиедестал (незадължителен) UTC-4682 UTC-4682

(d*) Дълбочина

(**) Ограничен от капацитета на рамката

 

Рамките за кубове и цилиндри се доставят в комплект с:

100mm, 50mm and 30mm височина и Ø205 mm диаметър дистанциращи плочи

UTC-4622E – Приспособление за центриране на образци, съвместимо с Ø300mm долна плоча за 100 mm и 150 mm кубчета, Ø100 mm и Ø150 mm цилиндри

Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати

Предните предпазни врати имат автоматично предпазно устройство за спиране на машината, ако вратата се отвори по време на тест.

Подходящи дистанциращи плочи за цилиндрични и кубични образци с височина под 150 мм трябва да се поръчват отделно.

Автоматична натискова рамка по EN12390-4, високоякостна 4-колонна

Продуктов код

UTC-6727.FPR

Автоматична натискова рамка по EN12390-4, 2000 kN, високоякостна 4 колонна • Автоматичен тестов цикъл със стандартен бърз ход • Управляващ блок UTC-4830FPR с графичен тъчскрийн TFT дисплей с възможност за управление на второ хидравлично устройство • Включен управляващ софтуер с удобни и лесни менюта за работа за управление от компютър • Изобразяване на моментната скорост на натоварване и графика на натоварване / време • Точен контрол на натоварването в рамките на ±1% от 1 kN/сек до 20 kN /сек. Клас 1 считано от 10 % от обхвата. Оборудвана с високо прецизен датчик UTC-0210 за налягане и 90 мм и 50 мм дистанциращи плочи за калибриране • Изчисление на специфична якост по стандарти EN 12390-3, EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, EN 196 • Включени в комплекта дистанциращи плочи 90 mm, 50 mm, 30 mm x 205 mm диаметър и прозрачна предпазна врата

UTC-6737.FPR

Автоматична натискова рамка по EN12390-4, 3000 kN, високоякостна 4 колонна • Автоматичен тестов цикъл със стандартен бърз ход • Управляващ блок UTC-4830FPR с графичен тъчскрийн TFT дисплей с възможност за управление на второ хидравлично устройство • Включен управляващ софтуер с удобни и лесни менюта за работа за управление от компютър • Изобразяване на моментната скорост на натоварване и графика на натоварване / време • Точен контрол на натоварването в рамките на ±1% от 1 kN/сек до 20 kN /сек. Клас 1 считано от 10 % от обхвата. Оборудвана с високо прецизен датчик UTC-0210 за налягане и 90 мм и 50 мм дистанциращи плочи за калибриране • Изчисление на специфична якост по стандарти EN 12390-3, EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, EN 196 • Включени в комплекта дистанциращи плочи 90 mm, 50 mm, 30 mm x 205 mm диаметър и прозрачна предпазна врата

UTC-6748.FPR

Автоматична натискова рамка по EN12390-4, 4000 kN, високоякостна 4 колонна • Автоматичен тестов цикъл със стандартен бърз ход • Управляващ блок UTC-4830FPR с графичен тъчскрийн TFT дисплей с възможност за управление на второ хидравлично устройство • Включен управляващ софтуер с удобни и лесни менюта за работа за управление от компютър • Изобразяване на моментната скорост на натоварване и графика на натоварване / време • Точен контрол на натоварването в рамките на ±1% от 1 kN/сек до 20 kN /сек. Клас 1 считано от 10 % от обхвата. Оборудвана с високо прецизен датчик UTC-0210 за налягане и 90 мм и 50 мм дистанциращи плочи за калибриране • Изчисление на специфична якост по стандарти EN 12390-3, EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, EN 196 • Включени в комплекта дистанциращи плочи 90 mm, 50 mm, 30 mm x 205 mm диаметър и прозрачна предпазна врата

UTC-6758.FPR

Автоматична натискова рамка по EN12390-4, 5000 kN, високоякостна 4 колонна • Автоматичен тестов цикъл със стандартен бърз ход • Управляващ блок UTC-4830FPR с графичен тъчскрийн TFT дисплей с възможност за управление на второ хидравлично устройство • Включен управляващ софтуер с удобни и лесни менюта за работа за управление от компютър • Изобразяване на моментната скорост на натоварване и графика на натоварване / време • Точен контрол на натоварването в рамките на ±1% от 1 kN/сек до 20 kN /сек. Клас 1 считано от 10 % от обхвата. Оборудвана с високо прецизен датчик UTC-0210 за налягане и 90 мм и 50 мм дистанциращи плочи за калибриране • Изчисление на специфична якост по стандарти EN 12390-3, EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, EN 196 • Включени в комплекта дистанциращи плочи 90 mm, 50 mm, 30 mm x 205 mm диаметър и прозрачна предпазна врата

UTC-0210

Датчик за налягане с висока точност. Специална калибровка, Клас 1 започвайки от 1% от цялата скала

UTC-4684

Пиедестал за 2000 kN и 3000 kN 4-колонни натискови рамки UTEST

UTC-4686

Пиедестал за 4000 kN и 5000 kN 4-колонни натискови рамки UTEST

 

Модели за 220-240V, 50-60Hz, 1ph

UTC-6727.FPR

UTC-6737.FPR

UTC-6747.FPR

UTC-6757.FPR

Модели за 110V 60 Hz

UTC-6727.FPR -N

UTC-6737.FPR -N

UTC-6747.FPR -N

UTC-6757.FPR -N

Информация

Модели за 220-240V, 50-60Hz, 1ph UTC-6727.FPR UTC-6737.FPR UTC-6747.FPR UTC-6757.FPR
Модели за 110V 60 Hz UTC-6727.FPR -N UTC-6737.FPR -N UTC-6747.FPR -N UTC-6757.FPR -N

 

Стандарти

EN 12390-4, EN 12390-3

 

UTC-6727.FPR, UTC-6737.FPR, UTC-6747.FPR и UTC-6757.FPR са произведени за изпитване на компресия на кубове и цилиндри съгл. EN стандарти. Тези машини отговарят и на изискванията на CE нормите по отношение на здравето и безопасността на оператора.

Машините позволяват на неопитни оператори да извършат теста. След като машината е включена и образецът е позициониран и центриран с помощта на приспособления и/или концентрични центриращи линии на долната зареждаща плоча, единствените необходими операции са;

 • Задаване на параметри на теста, включително скорост на темпото (изисква се само при промяна на типа на образеца).
 • Натискане на бутона START на контролния блок.
 • Машината автоматично стартира бързото приближаване, когато образецът докосне горната плоча, бързото приближаване приключва и започва зареждане със скоростта, избрана от потребителя, и спира, когато образецът се повреди.
 • Автоматично запазва параметрите на теста и резултатите от теста.

Машините се състоят от заварена стоманена рамка (виж таблицата) и UTC-4830FPR автоматичен хидравличен захранващ блок с U-Touch PRO контролен модул.

UTC-4684 и UTC-4686 Стойки, които са изработени от стомана, за да се улесни поставянето на образци от потребителя в машините за тест за компресия, трябва да се поръчат отделно.

 

Основни характеристики/функции:

 Контрол на темпото между 1 kN до 25 kN

 • Клас на точност 1 съгл. съгласно EN 12390-4, започвайки от 5% от капацитета на машината (специална опция за калибриране Клас 1, започвайки от 1% от пълния диапазон с UTC-0210)
 • Доставя се със сертификат за фабрично калибриране за стабилност на пренос на сила и самоподравняване на горната зареждаща плоча в съответствие с EN 12390-4
 • Извършване на тестове автоматично със затворен цикъл на управление
 • Тестовете могат да бъдат извършени чрез контролиране на машината или на U-Touch PRO контролен блок (UTC-4930.FPR) или на компютър с използване на софтуер UTEST (USOFT-4830.FPR), който се предоставя заедно с машините.
 • Измерване на натоварване с датчик за налягане
 • Хидравлична помпа с две степени за бърз подход
 • Рамка със заварени стоманени стени с едностепенно бутало
 • Буталото се връща автоматично в края на теста

 

U-Touch PRO контролно устройство/модем за автоматични машини за тестване на компресия/огъване

Управляващият блок U-Touch PRO UTC-4930.FPR е проектиран да извършва автоматично тестове за якост на натиск, огъване и якост на опън на строителни материали като бетон, циментова замазка, зидария/блокове чрез управление на автоматичните натискови преси на UTEST.

Всички операции на U-Touch PRO се управляват от сензорния дисплей на предния панел.

Управляващият блок U-Touch PRO има лесни за използване опции на менюто. Показани са всички списъци с опции на менюто едновременно, позволявайки на оператора да получи достъп до необходимата опция по лесен начин, за да активира опцията или да въведе цифрова стойност, за да зададе параметрите на теста. Цифровият графичен дисплей може да рисува в реално време графики "Натоварване срещу време" или "Стрес срещу време"

МОЛЯ, вижте страниците на „U-Touch PRO Control Unit/Управляващ блок за автоматични машини за изпитване на компресия/огъване“ за подробности относно свойствата.

 

Софтуер UTEST за автоматични натискови преси UTC-5727.FPR и UTC-5737.FPR

Софтуерът UTEST USOFT-4830.FPR осигурява автоматично извършване на тестове за якост на натиск, огъване и разцепване на строителни материали като бетон, циментова замазка, зидарски елементи/блокове чрез контролиране на автоматичните натискови преси на UTEST.

Предимствата на извършването на тестове на компютър с помощта на софтуер UTEST, като отчитане, графичен изход и т.н., могат да се видят подробно на страниците на софтуера UTEST за автоматични машини за изпитване на компресия / огъване.

 

Възможност за поръчка на модел с допълнителна рамка:

За изпитване на компресия и по-специално на огъване, допълнителна втора изпитвателна рамка трябва да се поръчва отделно.

В този случай машините осигуряват контрол на натоварването на две отделни рамки за изпитване с P.I.D управление със затворен контур с автоматична тестова процедура чрез използване на избирателен тестови канал и допълнителен клапан.

 

Функции за безопасност:

 • Вентили за максимално налягане, за да се избегне претоварване на машината
 • Краен изключвател за ход на буталото
 • Бутон за аварийно спиране
 • Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати
 • Софтуерно контролирана максимална стойност на натоварване
 • Предните предпазни врати имат автоматично предпазно устройство за спиране на машината, ако вратата се отвори по време на тест

 

EN 12390-4 Автоматична натискова рамка, високоякостна 4-колонна за бетонови кубове и цилиндри

Модели UTC-6727.FPR UTC-6737.FPR UTC-6748.FPR UTC-6758.FPR
Изображение
Капацитет 2000 kN 3000 kN 4000 kN 5000 kN
Тип рамка 4-колонна 4-колонна 4-колонна 4-колонна
Размери на долните плочи (D) Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 360 mm Ø 360 mm
Размери на горните плочи (C) Ø 300 mm Ø 300 mm Ø 360 mm Ø 360 mm
Твърдост на повърхността на плочите ≥ 53 HRC ≥ 53 HRC ≥ 53 HRC ≥ 53 HRC
Толерантност към плоскост 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Диаметър на буталото 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm
Ход на буталото 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm
Максимален вертикален просвет между плочите (E) 350 mm 350 mm 520 mm 520 mm
Размери кубични образци (до) 200 mm (**) 200 mm (**) 200 mm (**) 200 mm (**)
Размери цилиндрични образци (до) Ø160×320 mm Ø160×320 mm Ø250×500 mm (**) Ø250×500 mm (**)
Мощност 750 W 750 W 750 W 750 W
Капацитет масло 20 L 20 L 20 L 20 L
Максимално работно налягане 410 Bar 410 Bar 410 Bar 410 Bar
Размери (ш х д х в) (Axd*xF) 960x560x1100 mm 1050x690x1150 mm 1145x825x1540 mm

 1145x825x1570 mm

Тегло 1020 kg 1520 kg 2570 kg 2625 kg
Пиедестал (незадължителен) UTC-4684 UTC-4684 UTC-4686 UTC-4686

(d*) Дълбочина

(**) Ограничен от капацитета на рамката

 

Пресите се доставят в комплект с:

•100 mm, 50 mm, 30 mm височина x Ø205 mm дистанциращи плочи (по два броя за UTC-6748 и UTC-6758)

•UTC-4622E – Приспособление за центриране на образци, съвместимо с Ø300 mm долна зареждаща плоча за 100 mm и 150 mm кубове, Ø100 mm и Ø150 mm цилиндри (за UTC-6727 и UTC-6737)

•UTC-4624E – Приспособление за центриране на образци, съвместимо с Ø360 mm долна товарна плоча за 150 mm и 250 mm кубчета, Ø150 mm и 250 mm цилиндри (за UTC-6748 и UTC-6758)

•Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати.

• Предните предпазни врати имат автоматично предпазно устройство за спиране на машината, ако вратата бъде отворена по време на изпитване

 

Подходящи дистанциращи плочи за цилиндър и кубични образци с височина под 150 mm трябва да се поръчват отделно.

EN 12390-4 – EN 772-1 Автоматична 4-колонна натискова преса за изпитване на компресия на зидария, кубове и цилиндри

Продуктов код

UTC-6729.FPR Автоматична 4-колонна натискова преса за изпитване на компресия на зидария, кубове и цилиндри 2000 kN
UTC-6739.FPR Автоматична 4-колонна натискова преса за изпитване на компресия на зидария, кубове и цилиндри 3000 kN
UTC-6749.FPR Автоматична 4-колонна натискова преса за изпитване на компресия на зидария, кубове и цилиндри 4000 kN
UTC-6759.FPR Автоматична 4-колонна натискова преса за изпитване на компресия на зидария, кубове и цилиндри 5000 kN
UTC-0210 Датчик за налягане с висока точност. Специална калибровка, Клас 1 започвайки от 1% от цялата скала
UTC-4684 Пиедестал за 2000 kN и 3000 kN 4-колонни натискови рамки UTEST
UTC-4686 Пиедестал за 4000 kN и 5000 kN 4-колонни натискови рамки UTEST

Информация

Модели за 220-240V, 50-60Hz, 1ph UTC-6729.FPR UTC-6739.FPR UTC-6749.FPR UTC-6759.FPR
Модели за 110V 60 Hz UTC-6729.FPR -N UTC-6739.FPR -N UTC-6749.FPR -N UTC-6759.FPR -N

 

Стандарти

EN 12390-4, EN 772-1

 

UTC-6729.FPR, UTC-6739.FPR, UTC-6749.FPR и UTC-6759.FPR са произведени за изпитване на компресия на кубове и цилиндри съгл. EN стандарти. Тези машини отговарят и на изискванията на CE нормите по отношение на здравето и безопасността на оператора.

Машините позволяват на неопитни оператори да извършат теста. След като машината е включена и образецът е позициониран и центриран с помощта на приспособления и/или концентрични центриращи линии на долната зареждаща плоча, единствените необходими операции са;

 • Задаване на параметри на теста, включително скорост на темпото (изисква се само при промяна на типа на образеца).
 • Натискане на бутона START на контролния блок.
 • Машината автоматично стартира бързото приближаване, когато образецът докосне горната плоча, бързото приближаване приключва и започва зареждане със скоростта, избрана от потребителя, и спира, когато образецът се повреди.
 • Автоматично запазва параметрите на теста и резултатите от теста.

Машините се състоят от заварена стоманена рамка (виж таблицата) и UTC-4830FPR автоматичен хидравличен захранващ блок с U-Touch PRO контролен модул.

UTC-4684 и UTC-4686 Пиедестал, изработен от стомана, за да улесни потребителя при поставянето на образци в пресите, трябва да се поръчва отделно.

 

Основни характеристики/функции:

 • Контрол на темпото между 1 kN до 25 kN
 • Клас на точност 1 съгл. съгласно EN 12390-4, започвайки от 5% от капацитета на машината (специална опция за калибриране Клас 1, започвайки от 1% от пълния диапазон с UTC-0210)
 • Доставя се със сертификат за фабрично калибриране за стабилност на пренос на сила и самоподравняване на горната зареждаща плоча в съответствие с EN 12390-4
 • Извършване на тестове автоматично със затворен цикъл на управление
 • Тестовете могат да бъдат извършени чрез контролиране на машината или на U-Touch PRO контролен блок (UTC-4930.FPR) или на компютър с използване на софтуер UTEST (USOFT-4830.FPR), който се предоставя заедно с машините.
 • Измерване на натоварване с датчик за налягане
 • Хидравлична помпа с две степени за бърз подход
 • Рамка със заварени стоманени стени с едностепенно бутало
 • Буталото се връща автоматично в края на теста

 

Управляващ блок U-Touch PRO за натискови преси и рамки

Управляващият блок U-Touch PRO UTC-4930.FPR е проектиран да извършва автоматично тестове за якост на натиск, огъване и якост на опън на строителни материали като бетон, циментова замазка, зидария/блокове чрез управление на автоматичните натискови преси на UTEST.

Всички операции на U-Touch PRO се управляват от сензорния дисплей на предния панел.

Управляващият блок U-Touch PRO има лесни за използване опции на менюто. Показани са всички списъци с опции на менюто едновременно, позволявайки на оператора да получи достъп до необходимата опция по лесен начин, за да активира опцията или да въведе цифрова стойност, за да зададе параметрите на теста. Цифровият графичен дисплей може да рисува в реално време графики "Натоварване срещу време" или "Стрес срещу време"

МОЛЯ, вижте страниците на „U-Touch PRO Control Unit/Управляващ блок за автоматични машини за изпитване на компресия/огъване“ за подробности относно свойствата.

 

Софтуер UTEST за автоматични натискови преси UTC-5727.FPR и UTC-5737.FPR

Софтуерът USOFT-4830.FPR осигурява автоматично извършване на тестове за якост на натиск, огъване и разцепване на строителни материали като бетон, циментова замазка, зидария чрез управление на моделите натискови преси.

Предимствата на извършването на тестове на компютър с помощта на софтуер UTEST, като отчитане, графичен изход и т.н., могат да се видят подробно на страниците на софтуера UTEST за автоматични машини за изпитване на компресия / огъване.

 

Възможност за поръчка на модел с допълнителна рамка:

За изпитване на компресия и по-специално на огъване, допълнителна втора изпитвателна рамка трябва да се поръчва отделно.

В този случай машините осигуряват контрол на натоварването на две отделни рамки за изпитване с P.I.D управление със затворен контур с автоматична тестова процедура чрез използване на избирателен тестови канал и допълнителен клапан.

 

Функции за безопасност:

 • Вентили за максимално налягане, за да се избегне претоварване на машината
 • Краен изключвател за ход на буталото
 • Бутон за аварийно спиране
 • Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати
 • Софтуерно контролирана максимална стойност на натоварване
 • Предните предпазни врати имат автоматично предпазно устройство за спиране на машината, ако вратата се отвори по време на тест

 

EN 12930-4 and EN 772-1 Автоматични 4-колонни натискови преси за изпитване на компресия на

зидария, кубични и цилиндрични образци

Модели UTC-6729.FPR UTC-6739.FPR UTC-6749.FPR UTC-6759.FPR
Изображение
Капацитет 2000 kN 3000 kN 4000 kN 5000 kN
Тип рамка 4-колонна 4-колонна 4-колонна 4-колонна
Размери на долните плочи (D) 310x510x50 mm 310x510x50 mm 310x510x50 mm 310x510x50 mm
Размери на горните плочи (C) 310x510x50 mm 310x510x50 mm 310x510x50 mm 310x510x50 mm
Твърдост на повърхността на плочите ≥ 55 HRC ≥ 55 HRC ≥ 55 HRC ≥ 55 HRC
Толерантност към плоскост 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Диаметър на буталото 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm
Ход на буталото 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm
Максимален вертикален просвет между плочите (E) 330 mm 330 mm 520 mm 520 mm
Размери цилиндрични образци (до) Ø160×320 mm Ø150×300 mm Ø150×300 mm Ø150×300 mm
Размери кубични образци (до) 300 mm (**) 300 mm (**) 300 mm (**) 300 mm (**)
Размери образци от зидария (до) 300×500 mm (**) 300×500 mm (**) 300×500 mm (**) 300×500 mm (**)
Мощност
750 W 750 W 750 W 750 W
Капацитет масло 20 L 20 L 20 L 20 L
Максимално работно налягане 410 Bar 410 Bar 410 Bar 410 Bar
Размери (ш х д х в) (Axd*xF) 960x560x1100 mm 1050x690x1150 mm 1145x825x1540 mm 1235x640x1555 mm
Тегло 1110 kg 1625  kg 2640 kg 3345 kg
Пиедестал (незадължителен) UTC-4684 UTC-4684 UTC-4686 UTC-4686

(d*) Дълбочина

(**) Ограничен от капацитета на рамката

 

Натисковите преси се доставят в комплект с:

• 100 mm, 50 mm, 2×30 mm височина x Ø205 mm дистанциращи плочи (по 2 бр. за UTC-6749 и UTC-6759)

• • UTC-4626E – Приспособление за центриране на образци, съвместимо с плоча 310x510x50 mm за долно натоварване, за кубове 100 mm и 150 mm и цилиндри Ø100 mm и Ø150 mm (за UTC-6729 и UTC-6739) and 150mm cubes and  Ø100 mm and Ø150 mm cylinders (for UTC-6729 and UTC-6739)

• UTC-4627E – Приспособление за центриране на образци, съвместимо с 310x510x50 mm плоча за долно зареждане, за 150 mm и 250 мм кубчета, Ø150 мм и Ø250 мм цилиндри за UTC-6749 и UTC-6759

• Ножичен крик за зареждане на плочи/блокове (UTC-4629)
• Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати


Подходящи дистанциращи плочи за цилиндър и кубични образци с височина под 150 mm трябва да се поръчват отделно.

 

Софтуер UTEST за натискови преси и рамки за изпитване на компресия и огъване

Продуктов код

USOFT-4930.FPR

Софтуер UTEST за натискови преси и рамки за изпитване на компресия и огъване

 

Информация

Софтуерът Utest USOFT-4930.FPR е проектиран за събиране на данни, контрол на обработката, представяне и отчитане на компресия, огъване, тестове за якост на опън на строителни материали като бетон, цимент, зидария/блокове с подходящи автоматични машини за изпитване на компресия/огъване на бетон и цимент а също и с компютър.

Този софтуер осигурява събиране на данни и управление за тестове за компресия, огъване и опън при разцепване на строителни материали като бетон, цимент, тухли.

Разширените функции за управление на база данни осигуряват лесна навигация на всички запазени данни.

Сертификатът за резултатите от теста включва цялата описателна информация.

Поради това могат да се задават параметри на теста и могат да се въвеждат и отпечатват подробности за извършения тест, като данни за клиента, тип тест, тип образец, потребителска информация и друга необходима информация, както и протокол от теста и графика.

 

Следните изпитвания могат да бъдат направени със софтуера USOFT-4930.FPR:

 • Якост на натиск на бетонни цилиндри/кубове
 • Якост на огъване на бетонни греди
 • Якост на огъване на бетонни бордюри
 • Якост на опън при разцепване на бетонни цилиндри/кубчета
 • Якост на опън при разцепване на бетонни павета
 • Якост на натиск на зидани елементи/блокове
 • Якост на огъване на бетонови плочи
 • Якост на натиск на хидравлични циментови разтвори
 • Якост на огъване на хидравлични циментови разтвори

 

Характеристики:

 

 • Многоезична поддръжка и потребителски интерфейс с възможност за персонализиране
 • Идентификация и оторизация на потребителя
 • Неограничен капацитет за съхранение на резултатите от теста в един тестов файл
 • Експортиране на резултатите от теста в база данни
 • Разширен тестов графичен интерфейс
 • Опция за съхраняване и връщане към тестова информация
 • Модифициране на параметрите на тестовата машина с помощта на софтуера
 • Експортиране на отчети и графики
 • Гъвкави формати на отчети и графики
 • Дисплей за помощ и ръководство за потребителя

 

Полуавтоматични натискови преси EN12390-4

Продуктов код

UTC-5727.SLP

Полуавтоматична натискова преса EN12390-4, 2000 kN, -Тестова машина с LPI дигитален четец за кубчета и цилиндри; Рамка от заварена стомана с Ф300 mm долна и горна товарни плочи; Вертикален луфт 350 mm, бутало Ф250 mm, ход на буталото 50 mm; За цилиндри до Ф160x320 мм и за кубчета ограничени от капацитета на машината до 200 мм.; UTC-4820SLP полуавтоматичен хидравличен захранващ блок с LPI дигитален четец; Датчикът за налягане се използва за измерване на натоварването; Доставя се в комплект с приспособления за центриране на образци (UTC-4622E) с височина 100mm, 50mm, 30mm x Ф205 mm и отстраними прозрачни предпазни врати.

UTC-5737.SLP

Автоматична натискова преса по EN12390-4, 3000 kN, с възможност за управление на второ хидравлично устройство. • Автоматичен тестов цикъл със стандартен бърз ход • Управляващ блок с графичен тъчскрин TFT дисплей • Управляващ софтуер с удобни и лесни менюта за работа • Изобразяване на моментната скорост на натоварване и графика на натоварване / време • Точен контрол на натоварването в рамките на ±5% от 1 kN/сек до 20 kN /сек. Клас 1 считано от 10 % от обхвата • Изчисление на специфична якост по стандарти EN 12390-3, EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, EN 196 • Включени в комплекта дистанциращи плочи 90 mm, 50 mm, 30 mm x 205 mm диаметър и прозрачна предпазна врата.

UTC-0210

Датчик за налягане с висока точност. Специална калибровка, Клас 1 започвайки от 1% от цялата скала

UTC-4682

Пиедестал за 2000 kN и 3000 kN натискови преси UTEST

 

Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1 ph.

UTC-5727.SLP

UTC-5737.SLP

Модели за 110-120V 60 Hz, 1 ph.

UTC-5727.SLP-N

UTC-5737.SLP-N

Информация

EN 12390-4, EN 12390-3

Моделите UTC-5727.SLP и UTC-5737.SLP Полуавтоматични натискови преси за изпитване на компресия се произвеждат за изпитване на компресия на кубове и цилиндри съгласно гореспоменатите EN стандарти.

Машините отговарят и на изискванията на CE нормите по отношение на здравето и безопасността на оператора. Техният лесен за употреба дизайн позволява на неопитен оператор да извърши теста.

Полуавтоматичните натискови преси на UTEST се състоят от заварена рамка (вижте таблицата), хидравличен захранващ блок (UTC-4820) с LPI захранван с батерии цифров блок за отчитане (UTC-4920LP).

UTC-4682: Пиедестал, който е направен от стомана, за да улесни потребителя при поставянето на образци в рамката за тест за компресия, трябва да се поръчва отделно

 

Основни характеристики/функции:

 • Клас A, започващ от 5% от капацитета на машината, (специална опция за калибриране, започваща от 1% от пълния диапазон с UTC-0210)
 • 1 канал с две различни таблици за калибриране, тестови параметри и информация за образеца (чрез промяна на принадлежността на сензора към друга рамка, уредът може да бъде управляван за втора тестова рамка)
 • Многоточково калибриране
 • Цифров дисплей в реално време за товара и налягането му
 • Доставя се със сертификат за фабрично калибриране за стабилност на пренос на сила и самоподравняване на горната зареждаща плоча в съответствие с EN 12390-4
 • Заварена стоманена рамка с долна и горна (сферично разположени) товарни плочи
 • Измерване на натоварване с датчик за налягане
 • Хидравлична помпа с две степени за бърз подход
 • RS232 сериен порт за компютър или термичен или матричен принтер
 • Софтуер UTEST (USOFT-4820.SLP) за изпитване на натиск, огъване, якост на опън при разцепване на строителни материали като бетон, цимент, тухли/зидария

 

Функции за безопасност:

 • Вентили за максимално налягане, за да се избегне претоварване на машината
 • Краен изключвател за ход на буталото
 • Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати
 • Предните предпазни врати имат автоматично предпазно устройство за спиране на машината, ако вратата се отвори по време на тест

 

Софтуерът за тестване USOFT-4820.SLP е подобрен за полуавтоматични машини за изпитване на компресия на бетон и огъване с LPI захранван с батерии цифров модул за отчитане по време на теста за събиране и записване на данни и за изготвяне на доклада, съдържащ получените резултати. Преди теста, компютър на който е инсталиран софтуерът Utest е свързан към RS232 порт на LPI четящо устройство, данните, получени при теста, могат да се наблюдават и записват в реално време. Разширените функции за управление на база данни осигуряват лесна навигация на всички запазени данни. Докладът от теста, включващ резултатите от теста и дефинирана от потребителя информация за теста (имена и подробности за компанията, тип тест, тип образец, потребителска информация и други необходими познания), може да бъде отпечатан.

 

Полуавтоматични натискови преси EN12390-4

Модели UTC-5727.SLP UTC-5737.SLP
Изображение
Капацитет 2000 kN 3000 kN
Тип рамка Заварена стомана Заварена стомана
Долен носещ блок, размери (D) Ø 300 mm Ø 300 mm
Горен носещ блок, размери (C) Ø 300 mm Ø 300 mm
Твърдост на повърхността на блоковете  53 HRC  53 HRC
Толерантност към плоскост 0,03 mm 0,03 mm
Диаметър на буталото 250 mm 300 mm
Ход на буталото 50 mm 50 mm

Максимален вертикален просвет

м/у носещите блокове (E)

350 mm 350 mm
Хоризонтален просвет (B) 360 mm 415 mm
Размер на кубични образци (до) 200 mm (**) 200 mm (**)
Размер на цилиндрични образци (до) Ø160×320 mm Ø160×320 mm
Мощност 550 W 550 W
Капацитет масло 20 L 20 L
Максимално работно налягане 410 Bar 410 Bar
Размери (ш х д х в) (Axd*xF) 750x455x1145 mm 805x500x1205 mm
Тегло 820 kg 1060 kg
Пиедестал (незадължителен) UTC-4682 UTC-4682

(d*) Дълбочина

(**) Ограничен от капацитета на рамката

 

Машините се доставят в комплект с:

• 100 mm, 50 mm, 30 mm height x Ø205 mm дистанциращи/разделителни плочи

• UTC-4622E – Приспособление за центриране на образци, съвместимо с долна зареждаща плоча Ø300 mm за кубчета 100 mm и 150 mm, цилиндри Ø100 mm и Ø150 mm

Подвижни прозрачни предни и задни предпазни врати

 

Подходящи дистанциращи плочи за цилиндрични и кубични образци с височина под 150 мм трябва да се поръчват отделно.

Рамки за изпитване на огъване, тип правоъгълна

Продуктов код

UTC-5610

Рамка за изпитване на огъване с капацитет 100 kN, може да бъде свързана към всички компресионни машини/натискови преси UTEST. Рамката включва тензодатчик и свързващ комплект към хидравличен агрегат. Машината за ръчно изпитване на огъване с капацитет 100 kN е проектирана да извършва надеждни тестове на огъване на стандартни бетонни греди, бетонни или естествени каменни бордюри, бетонни тротоарни павета и естествени каменни плочи. Особено подходящ за приложения на място, когато няма електрическо захранване.

UTC-5620

Рамка за изпитване на огъване с капацитет 200 kN, може да бъде свързана към всички компресионни машини/натискови преси UTEST. Рамката включва тензодатчик и свързващ комплект към хидравличен агрегат. Машината за ръчно изпитване на огъване с капацитет 200 kN е проектирана да извършва надеждни тестове на огъване на стандартни бетонни греди, бетонни или естествени каменни бордюри, бетонни тротоарни павета и естествени каменни плочи. Особено подходящ за приложения на място, когато няма електрическо захранване.

UTC-5622

Рамка за изпитване на огъване с капацитет 200 kN, TWOFLEX

Информация

EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 12390-5, 12390-6; BS 1881;

ASTM C78, C293, C496; Възможност за поръчка на полуавтоматичен и автоматичен вариант!

 

Гъвкавите рамки за изпитване на огъване UTEST са проектирани за минимална деформация при максимално натоварване, което води до много висока точност. Товарната рамка е заварена стоманена конструкция, носеща цилиндъра, монтиран към горната напречна глава. Рамките са с единично действащ надолу плъзгащ цилиндър. Връщането на цилиндъра се извършва от пружина, за да се постигне максимална точност при измерване на натоварването. Товарна клетка се използва за измерване на натоварването на всички рамки.

Всеки модел е проектиран да приеме всички аксесоари, необходими за тестове за огъване, напречно или компресия.

Моделите рамки за изпитване на огъване на UTEST са проектирани да позволяват лесно и практично предно зареждане на образците.

Рамката UTC-5622 TWOFLEX осигурява предимството да можете да извършвате тестове за огъване на по-дълги образци.

Всички рамки могат да бъдат свързани към всяка машина за компресиране на UTEST като втора рамка или могат да се използват с всеки захранващ блок UTEST като независима машина за огъване.

 

Характеристики:

 • Заварен възел с висока стабилност/твърдост (200 kN/mm коравина)
 • Може да се използва за тестове за якост на огъване на бетонни настилки и плочи от естествен камък, бордюри от бетон или естествен камък и тест за разцепване на опън на бетонни павета
 • Предпазен краен изключвател за ход на буталото
 • Високопрецизно измерване на натоварването с тензометрични товарни клетки
 • Може да приеме широка гама от аксесоари за споменатите стандарти
 • Може да се свърже към всяка машина за компресиране UTEST или захранващ блок UTEST

 

Тестови модули:

 • Изпитване на якост на огъване на бетонна греда (UTC-5501), бордюр (UTC-5502) или плоча (UTC-5504)
 • Индиректен тест за якост на опън на павета (UTC-0355 и UTC-5510)
 • Изпитване на якост на опън при разцепване на бетонови кубчета (UTC-0360) и цилиндри (UTC-0350)
 • Тестът за якост на натиск на всеки строителен материал (UTC-4116 и дистанционни елементи UTC-4630, UTC-4631, UTC-4633 и UTC-4634) трябва да се поръчва отделно

 

 Код UTC-5610 UTC-5620 UTC-5622
Капацитет 100 kN 200 kN 200 kN
Ход на плъзгача 100 mm 120 mm 120 mm
Максимален вертикален просвет с UTC-5501 165 mm 165 mm 165 mm
с UTC-5502 233 mm 233 mm 233 mm
с UTC-5504 140 mm 140 mm 140 mm
Максимален хоризонтален просвет 870 mm 820 mm 820 mm

Максимален просвет между

долните ролки

750 mm

720 mm 1150 mm
Връщане на плъзгача чрез: Пружина Пружина Пружина
Габаритни размери 1170x515x1144 mm 580x960x1270  mm 1060x1290x1210 mm
Тегло (прибл.) 225 kg 200 kg 240 kg

Рамка за изпитване на огъване тип-С

Продуктов код

UTC-5630

300 kN Рамка за изпитване на огъване тип-C

Информация

EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 12390-5, 12390-6; BS 1881;

ASTM C78, C293, C496; Възможност за поръчка на полуавтоматичен и автоматичен вариант!

 

Рамката за изпитване на огъване тип C е проектирана за минимално огъване при максимално натоварване, което води до много висока точност. Рамката има единично действащ надолу плъзгащ цилиндър. Връщането на цилиндъра се извършва от пружина, за да се получи максимална точност при измерване на натоварването. Товарна клетка/датчик се използва за измерване на натоварването на всички рамки.

UTC-5630 е проектирана да приеме всички аксесоари, необходими за тестове за огъване, напречно или компресия.

Рамката може да бъде свързана към всяка машина за компресиране UTEST като втора рамка или може да се използва с всеки захранващ блок UTEST като независима машина за огъване.

 

Основни характеристики:

 • Заварен монтаж с висока стабилност
 • Може да се използва за тестове за якост на огъване на бетонни настилки и плочи от естествен камък, бордюри от бетон или естествен камък и тест за разцепване на опън на бетонни павета
 • Предпазен краен изключвател за 100 mm ход на буталото
 • Високопрецизно измерване на натоварването с тензометрични товарни клетки
 • Може да приеме широка гама от аксесоари за споменатите стандарти
 • Може да се свърже към всяка машина за компресиране UTEST или захранващ блок UTEST

 

Тестови модули:

 • Изпитване за якост на огъване на бетонна греда (UTC-5501), бетонен бордюр (UTC-5502) и каменна плоча (UTC-5504), Индиректен тест за якост на опън на павета (UTC-0355 и UTC-5510), Тест за якост на опън при разцепване на бетон кубчета (UTC-0360) и цилиндри (UTC-0350)
 • Тестът за якост на натиск на всеки строителен материал (UTM-8516) и дистанционните елементи UTC-4630, UTC-4631, UTC-4633 и UTC-4634 трябва да се поръчват отделно.

 

 Код

UTC-5630

Капацитет

300 kN

Ход на плъзгача

100 mm

Максимален вертикален просвет

с UTC-5501

165 mm

с UTC-5502

233 mm

с UTC-5504

140 mm

Максимален просвет между 

долните ролки

900 mm

Разстоянието между центъра на буталото и страната на рамката

320 mm

Връщане на плъзгача чрез:

Пружина

Габаритни размери

1100x900x1250 mm

Тегло (прибл.)

555 kg

Рамка за изпитване на огъване тип 4-колонна

Продуктов код

UTC-5660

Рамка за изпитване на огъване тип 4-колонна с капацитет 600 kN, EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6; ASTM C78, C293, C496

Информация

EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6; ASTM C78, C293, C496; Възможност за поръчка на полуавтоматичен вариант!

 

4-колонната рамка за изпитване на огъване с капацитет 600 kN на UTEST е проектирана за минимално огъване при максимално натоварване, което води до много висока точност. Товарната рамка е конструкция с четири колони, носещи цилиндъра, монтиран към горната напречна глава. Рамките имат двойно действащ плъзгащ цилиндър със защита срещу превключване на хода, за да се изключва машината, когато се достигне максимален ход на буталото. За измерване на натоварването върху рамката се използва динамометрична/товарна клетка.

Товарната рамка осигурява необходимата стабилност за точни и повтарящи се резултати от теста през годините на работа.

 

 Характеристики:

 • Стабилен дизайн с четири колони
 • Има точност от клас 1, започвайки от 2% от пълния капацитет
 • Разполага със специално оборудване за поставяне на тежките екземпляри
 • Може да се свърже към всеки Utest хидравличен агрегат, подобен на UTC-4840FPR
 • Предпазен краен изключвател за 420 mm ход на буталото

 

Доставя се със:

 • Специално оборудване за поставяне на тежки образци
 • Ножичен крик (1,5 тона капацитет) за поставяне на тежки екземпляри
 • Комплект за изпитване на огъване с 2 горни и 2 долни ролки (Ø40x420 mm)

 

Капацитет

600 kN

Тип плъзгач

С двойно действие 

Ход на плъзгача

420 mm

Максимален вертикален просвет между горни и долни ролки (Ø40×420 mm)

430 mm

Максимален хоризонтален просвет между колоните на рамката (по посока на специалното оборудване за поставяне на образци)

640 mm

Максимален хоризонтален просвет между колоните на рамката (в другата посока)

500 mm

Максимален просвет между долните ролки

2360 mm

Минимален просвет между горните ролки

100 mm

Максимален просвет между долните ролки

400 mm

Габаритни размери (на рамката)

1040x2500x2810 cm

Габаритни размери (на рамката и специалното оборудване за поставяне на образци)

1040x5620x2810 cm

Тегло със специалното оборудване за поставяне на проби и ножичния крик (прибл.)

3000 kg

 

Аксесоари към рамки за изпитване на огъване UTEST

Продуктов код

UTC-5501

Комплект тест на огъване за бордюри. Използва се за натоварване в 1, или 2 точки за бордюри 100x100x400-500 mm, 150x150x600-750 mm. Състои се от две горни ролки и 2 долни с диаметър 38 mm и 160 mm дължина

UTC-5502

Комплект приставки за SP/UTC-5800 едноточков натиск за тестове съгласно EN 1340 на бетонни бордюри

UTC-5503 Горно рамо за зареждане с Ø40 мм въртяща се стоманена подложка. EN 1340 (долните ролки не са включени). Да се използва с долни ролки/приставки на UTC-5504.
UTC-5504

Комплект приставки за тестове съгласно EN 1339 и EN 1343 на бетонни плочки.

Комплект от 2 долни и 1 горна ролки 38 mm диаметър и 620 mm дължина

UTC-5506

Допълнителна тестова рамка за измерване на деформация на бетонни греди с 2 бр.

Линеен потенциометричен датчик за изместване

UTC-5507

Спомагателна тестова рамка за измерване на отклонение на бетонни греди с два бр. 10 мм прицизни датчика за линейно преместване (UTGM-0072), за измерване деформацията по време на теста за огъване на 100x100x400 / 500 мм 150x150x500 / 600 мм греди.

UTM-8516

Долна и горна (сферична опорна плоча за зареждане) Ø165 mm

UTC-5510

Дистанцираща плоча за тест на бетонови павета Ø165 mm x 20 mm за тест на натиск и индиректен тест на опън.

 

Информация

EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6; BS 1881; ASTM C78, C293, C496, UNI10834

 

UTC-5501 Механизъм за изпитване на огъване за бетонни греди:

Тестовият комплект, съответстващ на EN 12390-5, ASTM C78, ASTM C293, BS 1881:118, се използва за централни или двуточкови (натоварване в трета точка-ASTM) изпитвания на огъване при натоварване на 100 mm или 150 mm бетонни греди.

Може да се използва с всички рамки за тестване на огъване UTEST. Разстоянието на долните ролки може да се регулира между 100 mm до 800 mm. Разстоянието между горните ролки може да бъде настроено на 100 mm или 150 mm. За изпитване на огъване при натоварване в централна точка една от ролките може да бъде отстранена, а другата поставена в центъра. Размерите на ролките са 38 mm dia.x 160 mm дължина.

Размери

200x200x200 mm

Тегло (прибл.)

16 kg

 

UTC-5502 Механизъм за изпитване на огъване за бетонни бордюри:

Комплектът за изпитване, отговарящ на EN 1340, се използва за тестове на огъване на бетонни бордюри. Комплектът се състои от две долни ролки с диаметър 38 мм. x 620 mm дължина и 40 mm диаметър, горно зареждащо бутало със съчмен монтаж

Може да се използва с всички рамки за тестване на огъване UTEST. Разстоянието на долните ролки може да се регулира между 100 mm до 800 mm. 

Размери

620x250x100 mm

Тегло (прибл.)

17 kg

 

UTC-5504 Механизъм за изпитване на огъване:

UTC-5504 Монтаж за изпитване на огъване се състои от две долни ролки и една горна ролка с диаметър 38 mm и дължина 620 mm се използва за тестове на огъване на бетонови настилки и бетонови плочки, бордюри и плочи от естествен камък. Разстоянието на долните ролки може да се регулира между 100 mm до 800 mm. Съответства на EN 1339, EN 1343, EN 12372.

За изпитване на огъване, за изпитване на якост на огъване на бетонови тротоарни плочи и бетонови плочки, бордюри и плочи от естествен камък, освен това е възможно да се извърши тест за якост на огъване бетонен бордюр съгласно EN 1340 чрез доставка само на UTC-5003.

Размери

620x260x150 mm

Тегло (прибл.)

25 kg

 

UTC-5506 & UTC-5507 Допълнителни рамки за изпитване за измерване на деформация на бетонови греди

Допълнителната рамка за изпитване се използва за измерване на деформация по време на теста за огъване на греди 100x100x400/500 mm и 150x150x500/600 mm, съответстващи на ASTM C1018.

Спомагателните рамки за тестване могат да се използват на всички рамки за тестване на огъване UTEST.

За тест с контролирано изместване трябва да се използват спомагателни рамки за изпитване UTC-5507 с прецизни преобразуватели на изместване с усъвършенствани сервоуправляеми автоматични захранващи блокове UTC-4850 или UTC-4860 с пропорционални клапанни блокове или усъвършенствани сервоуправляеми автоматични захранващи агрегати UTC-4870 със серво клапан .

За изпитване с контролирано натоварване UTC-5506 спомагателни рамки за изпитване с линейни потенциометрични преобразуватели или UTC-5507 спомагателни рамки за изпитване с прецизни преобразуватели на преместване трябва да се използват с всички UTEST сервоуправляеми или автоматични захранващи модули.

UTC-5506 Допълнителна тестова рамка се доставя в комплект с 2 бр. датчици за линейно потенциометрично изместване (10mm x0,001mm UTGM-0060) и спомагателна рамка за тестване UTC-5507 се доставят в комплект с 2 бр. преобразуватели на преместване с висока точност (10mm x0,001mm UTGM-0072).

UTC-5501 Механизъм за изпитване на огъване за бетонни греди трябва да се поръчва отделно.

Размери

500x250x100 mm

Тегло (прибл.)

4 kg

 

Тест за опън при разцепване за бетонни павета и тест за якост на натиск с рамки за изпитване на огъване:

Тестовият комплект се използва за извършване на изпитване на опън при разцепване за бетонови павета и тестове за якост на натиск с рамки за изпитване на огъване UTEST.

Комплектът се състои от UTM-8516 долна и горна (сферична опорна плоча за зареждане Ø165 mm и UTC-5510 дистанционна част (Ø165 x 20 mm дебелина). За изпитване на опън на разцепване за бетонни павета (EN 1338), устройство за изпитване на опън на разцепване ( UTC-0355 или UTC-0356) трябва да се поръчват отделно.

За изпитване за якост на натиск, в зависимост от височината на образците за изпитване, Ø165 mm разстояния (15 mm: UTC-4630, 30 mm: UTC-4631, 50 mm: UTC-4633, 100 mm: UTC-4634) трябва да се поръчва отделно.

 

 Продуктов код

Размери

Тегло (прибл.)

UTM-8516

170x170x145 mm

9 kg

UTC-5510

210x210x30mm

2 kg

UTC-0355

240x160x320 mm

17,5 kg

UTC-4630

165x285x20 mm

2,5 kg

UTC-4631

165x285x35 mm

5 kg

UTC-4633

165x285x55 mm

8 kg

UTC-4634

165x285x95 mm

14 kg

Конус на Абрамс галванизирана стомана комплект БДС EN 12350-2

Продуктов код

UTC-0398E

Конус на Абрамс галванизирана стомана комплект БДС EN 12350-2, преносим

UTC-0400E

Конус на Абрамс галванизирана стомана комплект БДС EN 12350-2

UTC-0402E

Конус на Абрамс - БДС EN 12350-2

UTC-0404E

Чиния за конус на Абрамс 500x500x60 mm

с дръжка - БДС EN 12350-2

UTC-0406

Фуния за конус на Абрамс, галванизирана стомана

UTC-0408

Трамбовъчен прът Ø 16x600 mm

UTC-0410

Трамбовъчен прът Ø 10x300 mm

UTGH-1605

Кръгла лъжичка, средна

UTGM-0380

Щрихова мярка за дължина, метална

 

Информация

EN 12350-2

 

Методът за изпитване на слягане се използва за определяне на консистенцията и обработваемостта на пресен бетон.

Комплектите UTC-0398E и UTC-0400E за изпитване на спадане се доставят поцинковани за предотвратяване на корозия

Всички части на преносимия комплект за тестване на падане (UTC-0398E) могат лесно да се носят заедно.

 

Доставя се в комплект с:

 • Диаметър на горния отвор конуса на Абрамс: 100 ±2 mm / Диаметър на основата: 200 ±2 mm / Височина: 300 ±2 mm / Дебелина 1,5 mm
 • Чиния за конус на Абрамс 500x500x60 mm, с дръжка (с UTC-0400E)
 • Чиния за конус на Абрамс с дръжка и щипки (с UTC-0398E)
 • Фуния от галванизирана стомана
 • Трамбовъчен прът Ø 16x600 mm
 • Кръгла лъжичка, средна
 • Щрихова мярка за дължина, метална

 

Размери

550x560x310 mm

Тегло (прибл.)

9 kg

Разстилаща маса за пресен бетон EN 12350-5

Продуктов код

UTC-0510

Разстилаща маса за пресен бетон EN 12350-5

UTC-0512

Конус към UTC-0510

UTC-0513

Дървена трамбовка 40х40х335 мм

Информация

 

Размери 700x850x300 mm
Тегло (прибл.) 40 kg

 

Консистометър по Вебе

Продуктов код

UTC-0560E 

Консистометър по Вебе, EN

UTC-0560A

Консистометър по Вебе, ASTM C1170

UTC-0562A

Консистометър по Вебе, ASTM C1176

UTC-0563A

Маса за калибриране за UTC-0560A, UTC-0562A и UTC-0566A, ASTM

UTC-0565A

Комплект аксесоари за съответствие на UTC-0560A с ASTM C1176

UTC-0566A

Консистометър по Вебе по ASTM C1170 и C1176

 

Информация

Модели за 110-120V 60 Hz, 1 ph.

UTC-0560A-N

UTC-0562A-N

UTC-0566A-N

Модели за 220-240V, 60 Hz, 1 ph.

UTC-0560A-K

UTC-0562A-K

UTC-0566A-K

Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1 ph.

UTC-0560E

 

Стандарти

EN 12350-3, ASTM C 1170, C 1176

 

Модел консистометър UTC-0560E съответства на EN 12350-3 за определяне на консистенцията на пресен бетон чрез времето на Вебе (Vebe). Устройството се състои от вибрираща маса, цилиндрична кофа, конус, дебел прозрачен диск, пълен с фуния за пълнене и уплътняващ прът.

Моделът консистометър UTC-0560A съответства на ASTM C 1170 за определяне на консистенцията и плътността на уплътнен с ролка бетон. Устройството се състои от вибрираща маса, въртящо се рамо с водеща втулка, тестова форма, допълнителен комплект с тегло 12,5 kg (27,5 lb) и 22,7 kg (50 lb). 

Моделът консистометър UTC-0562A съответства на ASTM C 1176 за приготвяне и направа на уплътнен с валяк бетон в цилиндрични форми, предназначени за използване при изпитване. Уредът се състои от вибрираща маса, въртящо се въртящо се рамо с водеща втулка, допълнителен комплект с 9 kg (20 lb) ) тегло и стоманена форма тип A.

UTC-0563A Маса за калибриране за UTC-0560A или UTC-0562A или UTC-0566A трябва да се поръчва отделно.

 

 Код

UTC-0560E

UTC-0560A

UTC-0562A

UTC-0565A

Размери

460x520x710 mm

305x490x890 mm 12”x19,3”x35,1”

305x490x730 mm 12”x19,3”x28,7”

254x460x340 mm 10”x18,1”x13,4

Тегло (прибл.)

47 kg

150 kg (331 lbs)

135 kg (298 lbs)

25 kg (55 lbs)

Мощност

170 W

170 W

170 W

Контейнер за степен на компактност по Валц (Waltz)

Продуктов код

 UTC-0550  Контейнер за степен на компактност по Валц (Waltz)

Информация

EN 12350-4

 

Контейнерът за степен на уплътняване (Waltz) UTC-0550 се използва за измерване на степента на уплътняване на пресен бетон.

Състои се от метален контейнер с размери 200x200x400 mm (ширина x дълбочина x височина) с две дръжки за носене. Покритие против корозия.

 

Размери

290x210x400 mm

Тегло (прибл.)

5 kg

Съдържание на въздух в бетон

Продуктов код

UTC-0650

Апарат за определяне съдържанието на въздух в бетона, 7 lt, Б-тип

UTC-0651

Апарат за определяне съдържанието на въздух в бетона, 8 lt, Б-тип

UTC-0652

Манометър за UTC-0650

UTC-0408

Трамбовъчен прът Ø 16x600 mm

UTC-0412B.E

Уплътняващ прът (квадратно сечение, 25×25 mm), стомана, прибл. 380 mm

UTC-0656

Калибриращ съд за UTC-0650, месинг, (%5)

UTC-0657

Калибриращ съд за UTC-0650, алуминий, (%5)

UTC-0658

Калибриращ съд за UTC-0651, месинг, (%5)

UTC-0659

Калибрираш съд за UTC-0651, алуминий, (%5)

UTS-0714

Линейка/Прав ъгъл 300x30x3 mm

Информация

EN 12350–7; ASTM C231; AASHTO T152; BS 1881:108

 

Апаратите UTC-0650 и UTC-0651 се използват за определяне на съдържанието на въздух в пресен бетон и се състоят от фланцов цилиндричен съд с капацитет от 7 или 8 литра и капак, включващ манометър, въздушна помпа и клапани. Те имат система за бързо действие и директно отчитане на манометъра с точност до 0,1% до 6% въздух, 0,2% от 6 до 8% въздух и % 0,5 от 8 до 15% въздух. Апаратът не се влияе от промените в барометричното налягане.

Съдовете за калибриране и уплътняващият прът с квадратно сечение трябва да се поръчват отделно.

 

Доставя се в комплект с:

 • Линейка/Прав ъгъл
 • Трамбовъчен прът Ø 16x600 mm
 • Измиваща бутилка 250cc
 • Вътрешна и външна (J-тип) тръби за калибриране
 • Специален калъф за пренос

   

  Код

  UTC-0650

  UTC-0651

  Капацитет

  7 litres

  8 litres

  Градуираност

  0.1% до 6% въздух

  0.2% от 6 до 8% въздух

  0.5% от 8 до 15%

  Размери

  (всички включени артикули)

  320x330x630 mm

  320x330x630 mm

  Тегло

  (всички включени артикули) 

  19 kg

  20 kg

   

  Термометри за бетон

  Продуктов код

  UTGT-1350

  Ръчен цифров термометър, от -50˚C до 1350˚C

  UTGT-1355

  Конектор

  UTGT-1360

  Кабел, 1 m

  UTGT-1352

  4-канален регистратор на данни за температурата с цифров дисплей

   

  Информация

  Продуктите се използват за мониторинг на температурното развитие на бетон. Трябва да се посочи броят на точките на измерване за конектори и дължината на кабела, необходима за всяка точка на измерване. Продуктите се поръчват отделно.

   

              UTGT-1352: Уред за свързване на термодвойки

  UTGT-1352 4-канален регистратор на данни за температура с цифров дисплей е алтернатива на UTGT-1350 и може да записва непрекъснато в интервала от време, избран от потребителя. Регистраторът на данни има температура от -195˚C до +1000˚C. обхват на измерване за сензори тип K, обхват на запис на данни от 1s–24h и капацитет за запис на 2 милиона данни. Устройството за запис на данни, работещо с батерии, се доставя в комплект с аксесоари като кабел за свързване към компютър, софтуер, SD карта (за събиране на измерванията).

  Джобен пенетрометър за бетон (Bosillo)

  Продуктов код

  UTC-0715

  Джобен пенетрометър за бетон (Bosillo)

   

  Информация

  AASHTO T197; ASTM C403

   

  UTC-0715 е предназначен за определяне на първоначалното време на втвърдяване на пресен бетон за полева и лабораторна употреба.

  Буталото от неръждаема стомана има площ от 32,3 mm² (1/20 in²) и диапазон на измерване 0-5 MPa.

  Буталото е градуирано на 0,5 MPa

   

  Размери

  20x20x200 mm

  Тегло (прибл.)

  0,30 kg

  Миксер за бетонови смеси в лабораторни условия с двойно миксиране

  Продуктов код

  UTC-0742

  Миксер за бетонни смеси в лаб. условия 42 литра двойно миксиране

  UTC-0752

  Миксер за бетонни смеси в лаб. условия 100 литра двойно миксиране   

   

  Информация

  Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1ph.

  UTC-0742

  UTC-0752

   

  Стандарти

  TS EN 1766

   

  Разликата на UTC-0742 и UTC-0752 от конвенционалните миксери (UTC-0750, UTC-0751) е способността им да приготвят по-хомогенна смес за кратко време чрез втория мотор, който върти смесителната бъркалка в посока, обратна на смесващият барабан

  За да се установят ефектите на различните типове съставки върху свойствата на бетона, е необходимо приготвянето на многобройни и по-малки обеми бетонови партиди в лабораторията. Бетонобъркачка UTC-0742, предназначена за тази цел, има 42 литра обем на съда за смесване и 15/12 литра ефективен капацитет на смесване.

  UTC-0752 Бетонобъркачка е 100 литра, но ефективният капацитет на миксера е 56/40 литра.

  Скоростта на въртене на смесителите може да се регулира с честотен регулатор.

  Капакът на миксерите е проектиран да се отваря на 120 градуса за лесен достъп до съда и поддържа бъркалката на определена височина по време на смесване. На затвора има малък прозорец за наблюдение, който позволява на потребителя да наблюдава процеса.

  Съдът за смесване може да се накланя, за да изпразни сместа без проблеми, и може да се отстрани за лесно почистване след завършване на операцията по смесване. Също така смесителите са оборудвани с гумени колела, които осигуряват висока мобилност.

  Всички части на смесителя са поцинковани или боядисани с антикорозионна боя. Класът на защита на смесителите е IP55.

   

  Код

  UTC-0742

  UTC-0752

  Размери

  850x940x1100 mm

  900x1010x1300 mm

  Тегло (прибл.)

  240 kg

  312 kg

  Мощност

  3300 W

  2600 W

   

  Миксер за приготвяне на бетонови смеси в лабораторни условия

  Продуктов код

  UTC-0750

  Миксер за приготвяне бетонни смеси в лаб. условия 100 литра

  UTC-0751

  Миксер за приготвяне бетонни смеси в лаб. условия 100 литра, честотно-контролиран

  Информация

  Модели за 220-240V 50 Hz, 1ph.

  UTC-0750-T

  UTC-0751-T

  Модели за 220-240V 60 Hz, 1ph.

  UTC-0750-K

  UTC-0751-K

   

  Стандарти

  EN 1766

   

  Ефективното смесване на бетон е от съществено значение, ако трябва да се произвеждат качествени образци. Бетонобъркачките от този тип са проектирани да осигуряват ефективно смесване на сухи и мокри материали.

  Съдовете за смесване могат да се свалят и се накланят за лесен достъп до съда и изпразване при завършване на операцията по смесване. Общият обем на съдовете е 100 литра, но ефективният капацитет на смесителите е 56/40 литра.

  Скоростта на въртене на съда на UTC-0751 може да се регулира от честотен контролер.

  Главата на миксера се повдига, за да осигури максимален достъп до съда и държи остриетата на смесителя на постоянна дълбочина по време на операцията на смесване. Миксерите от този тип също са оборудвани с гумени колела, които осигуряват висока преносимост.

  Всички части на смесителите са поцинковани или боядисани с антикорозионна боя. Класът на защита на смесителите е IP55.

   

   

  UTC-0750

  UTC-0751

  Размери

  850x940x1100 mm

  850x940x1100 mm

  Тегло (прибл.)

  240 kg

  240 kg

  Мощност

  1500 W

  1500 W

  Миксер за бетон, двойна ротация

  Продуктов код

  UTC-0762-C

  Миксер за бетон, двойна ротация 150 L 80/60 L ефективен обем на смесвания материал, 380V 50Hz, 1ph

   

  Информация

  TS EN 1766

   

  За да се установят ефектите на различните типове съставки върху свойствата на бетона, е необходимо приготвянето на многобройни и по-големи обеми от бетонови партиди като RCC (Roller Compacted Concrete) и Mass Concrete, които имат едър добавъчен материал с по-големи размери в лабораторията. Бетонобъркачката с двойно действие UTC-0762 е предназначена за тази цел.

  Габаритният обем на смесителните съдове е 150 литра, а ефективният капацитет на смесване е 80/60 литра. Разликата на UTC-0762 от конвенционалния миксер е способността им да смесват по-голям обем смеси с помощта на втори двигател, който върти бъркалката в обратна посока на посоката на въртене на съда за смесване с висока производителност.

  Затворът на миксера е проектиран да се отваря на 120 градуса за лесен достъп до съда и поддържа бъркалката на определена височина по време на смесване. На затвора има прозорец за наблюдение, който позволява на потребителя да наблюдава процеса. Отварянето и затварянето на капака се извършва от двигател.

  Съдът за смесване може да се накланя, за да се изпразни сместа от мотор за лесно почистване след завършване на операцията по смесване. Височината на лопатките от основата на тигана може да се регулира, за да отговаря на разликата в размерите на грубите агрегати. UTC-0762 е оборудван с гумени колела, които осигуряват висока мобилност.

  Всички части на смесителя са поцинковани или боядисани с антикорозионна боя. Класът на защита на смесителя е IP55.

   

  Размери

  1400x1600x1400 mm

  Тегло (прибл.)

  700 kg

  Мощност

  4500 W

  Форми за бетонови кубчета

  Продуктов код

  UTC-0810

  Форми за бетонови кубчета със страна 100 mm, чугун

  UTC-0812

  Пластмасови форми за бетонови пробни тела 100/100/100 mm (две отделения)

  UTC-0815

  Форми за бетонови кубчета със страна 150 mm, чугун

  UTC-0820

  Пластмасови форми за бетонови кубчета 150/150/150 mm

  UTC-0821

  Пластмасови форми за бетонови кубчета 150/150/150 mm (висококачествена пластмаса)

  UTC-0825

  Форми за бетонови кубчета със страна 200 mm, чугун

  UTC-0408

  Трамбовъчен прът Ø 16x600 mm

  UTC-0410

  Трамбовъчен прът Ø 10x300 mm

  UTC-0412B.E

  Уплътняващ прът (квадратно сечение, 25×25 mm), стомана, прибл. 380 mm

  UTGH-1605

  Кръгла лъжичка, средна

  UTGH-1695

  Гумен чук

  UTGH-1645

  Мистрия, за измазване и подравняване

   

  Информация

  EN 12390-1, 12390-2; BS 1881

   

  Формите от чугун и твърда пластмаса се произвеждат в съответствие с размерите и допустимите отклонения, посочени в съответния стандарт. Корпус от четири части прикрепен към основата със здрава скоба, чугунените форми са проектирани да бъдат издръжливи, устойчиви на корозия и лесни за почистване.

  Пластмасовите форми UTC-0820, произведени от здрава пластмаса, са едно цяло и са лесни за използване на място, образците се изхвърлят от формите чрез сгъстен въздух.

   

  Код

  Размери

  Тегло (прибл.)

  UTC- 0810

  170x230x120 mm

  7 kg

  UTC- 0812

  120x260x120 mm

  2 kg

  UTC- 0815

  220x280x180 mm

  15 kg

  UTC- 0820

  220x280x180 mm

  3 kg

  UTC- 0821

  220x280x180 mm

  1 kg

  UTC- 0825

  220x280x180 mm

  17 kg

  Форми за бетонови призми/греди

  Продуктов код

  UTC-0830

  Форма за бетонни призми 100х100х400 mm стомана

  UTC-0832

  Форма за бетонни призми 100х100х500 mm стомана

  UTC-0835

  Форма за бетонни призми 150х150х600 mm стомана

  UTC-0838

  Форма за бетонни призми 150х150х750 mm стомана

  UTC-0839

  Форма за бетонови призми 6x6x21”, ASTM, стомана

  UTC-0840

  Форма за бетонови призми 6x6x21”, ASTM, пластмаса

  UTC-0408

  Трамбовъчен прът Ø 16x600 mm

  UTC-0410

  Трамбовъчен прът Ø 10x300 mm

  UTC-0412B.E

  Уплътняващ прът (квадратно сечение, 25×25 mm), стомана, прибл. 380 mm

  UTGH-1605

  Кръгла лъжичка, средна

  UTGH-1695

  Гумен чук

  UTGH-1645

  Мистрия, за измазване и подравняване

  Информация

   

   

  Код

  Размери

  Тегло (прибл.)

  UTC- 0830

  150x490x150 mm

  16 kg

  UTC -0832

  160x590x150 mm

  22 kg

  UTC- 0835

  200x690x220 mm

  33 kg

  UTC- 0838

  200x840x220 mm

  44 kg

  UTC- 0839

  250x630x160 mm

  20 kg

  UTC- 0840

  170x600x160 mm

  12 kg

   

  Цилиндрични форми за бетонови пробни тела

  Продуктов код

  UTC-0842

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 100x200 mm, стомана

  UTC-0843

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 100x200 mm, пластмасова обвивка и стоманена плоча

  UTC-0844

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 100x200 mm, твърда пластмаса

  UTC-0845

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 150x300 mm, стомана

  UTC-0846

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 150x300 mm, пластмасова обвивка и стоманена плоча

  UTC-0847

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 150x300 mm, твърда пластмаса

  UTC-0850

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 160x320 mm, стомана

  UTC-0851

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 160x320 mm, пластмасова обвивка и стоманена плоча

  UTC-0860

  Цилиндрична форма за бетонови пробни тела Ø 250x500 mm, стомана

  UTC-0408

  Трамбовъчен прът Ø 16x600 mm

  UTC-0410

  Трамбовъчен прът Ø 10x300 mm

  UTC-0412B.E

  Уплътняващ прът (квадратно сечение, 25×25 mm), стомана, прибл. 380 mm

  UTGH-1605

  Кръгла лъжичка, средна

  UTGH-1695

  Гумен чук

  UTGH-1645

  Мистрия, за измазване и подравняване

   

  Информация

   

  Код Размери Тегло (прибл.)
  UTC-0842 180x140x210 mm 4 kg
  UTC-0843 150x150x200 mm 0,70 kg
  UTC-0845 220x230x310 mm 9 kg
  UTC-0846 220x220x310 mm 2 kg
  UTC-0850 250x250x330 mm 13 kg
  UTC-0851 210x210x340 mm 2 kg
  UTC-0860 150x150x250 mm 3 kg

  Вибрационни маси

  Продуктов код

  UTC-0900E

  Вибрационна маса EN 12390-2, малка (размери 380x640x790 mm; тегло 58 kg; мощност 180 W)

  UTC-0910E

  Вибрационна маса EN 12390-2, голяма (размери 500x1000x1050 mm; тегло 124 kg; мощност 180 W)

  UTC-0920E

  Вибрационна маса, преносима тип-терен, EN

  UTC-0900A

  Вибрационна маса, ASTM, малка

  UTC-0910A

  Вибрационна маса, ASTM, голяма

  UTC-0920A

  Вибрационна маса, преносима тип-терен, ASTM

  Информация

  Модели за 220-240V 50 Hz, 1ph.

  UTC-0900E-T

  UTC-0910E-T

  UTC-0900A-T

  UTC-0910A-T

  Модели за 110-120V 60 Hz, 1ph.

  UTC-0900E-N

  UTC-0910E-N

  UTC-0900A-N

  UTC-0910A-N

  Модели за 220-240V 60 Hz, 1ph.

  UTC-0900E-K

  UTC-0910E-K

  UTC-0900A-K

  UTC-0910A-K

   

  Стандарти

  EN 12390–2; ASTM C192

   

  Вибрационните маси UTEST с фиксирана амплитуда са компактни единици, осигуряващи контролирано виброуплътняване в кубични или цилиндрични форми. Вибрационните маси се състоят от вибриращ двигател, команден блок и затягащ механизъм.  

  За лабораторна употреба масата се предлага в два алтернативни модела. Малката маса приема 2, голямата маса приема 6 кубчета или цилиндрични форми чрез използване на затягащ механизъм.

  Моделите UTC-0900 и UTC-0910 също могат да се използват за греди.

  За приложения на място, преносимата вибрираща маса UTC-0920 е предназначена за подготовка на проби от куб или цилиндър чрез вибрация. 1 или 2 бр. кубична или цилиндрична форма може да се захване на масата в зависимост от външния размер на формата, която ще се използва.

  Вибрационните маси UTC-0920 се доставят в комплект с преобразувател (DC 12 към 220V)

   

  Код

  Размери

  Тегло

  Мощност

  UTC-0900

  380x640x790 mm

  58 kg

  180 W

  UTC-0910

  500x1000x1050 mm

  124 kg

  180 W

  UTC-0920

  500x500x730 mm

  20 kg

  180 W

   

  Вибратори за вътрешно уплътняване на бетон

  Продуктов код

  UTC-0928

  Вибратор за вътрешно уплътняване на бетон Ø 22 mm x 350 mm връх, ръчен, 220-240 V 50-60 Hz

  UTC-0930

  Вибратор за вътрешно уплътняване на бетон Ø 22 mm x 350 mm връх, 220-240 V 50-60 Hz

  UTC-0932

  Вибратор за вътрешно уплътняване на бетон Ø 27 mm x 370 mm връх, 220-240 V 50-60 Hz

  UTC-0935

  Вибратор за вътрешно уплътняване на бетон Ø 32 mm x 400 mm връх, 220-240 V 50-60 Hz

  UTC-0938

  Вибратор за бетон, безжичен; Ø:25x1200 mm, дължина на маркуч 2 m, 18V, честота 12.500 vib/min, размери 300x300x350 mm, тегло 8 kg

   

  Информация

  EN 12390–2; ASTM C31, C192; AASHTO T23, T126

   

  Моделите на UTEST UTC-0928, UTC-0930, UTC-0932 и UTC-0935 са идеални за вътрешно уплътняване на бетонови проби и добра алтернатива на традиционната уплътняваща щанга, особено когато има голям брой проби за уплътняване. Дължината на гъвкавия вал и диаметърът на върха могат да бъдат избрани от четирите налични продукта.

   

  Код

  Връх и вал

  Честота

  UTC- 0928

  Ø22×350 mm връх - 1 m вал

  10.000 vib/min

  UTC- 0930

  Ø22×350 mm връх - 2 m вал

  12.000 vib/min

  UTC- 0932

  Ø27×370 mm връх - 2 m вал

  12.000 vib/min

  UTC- 0935

  Ø32×400 mm връх - 2 m вал

  12.000 vib/min

  UTC-0938

  Ø25 връх - 1,2 m вал

  12.500 vib/min

   

  Код

  Размери

  Тегло (прибл.)

  UTC- 0928

  100x750x350 mm

  8 kg

  UTC- 0930

  160x850x360 mm

  14 kg

  UTC- 0932

  160x850x360 mm

  14 kg

  UTC- 0935

  160x850x360 mm

  14 kg

  UTC-0938

  300x300x350 mm

  10 kg

  Вани за отлежаване на бетонови проби

  Продуктов код

  UTC-0950

  Вана за отлежаване на бетонни кубчета 860/1560/615 с нагревател с термостат и циркулационна помпа, голяма, изработка от метал

  UTC-0952

  Комплект подвижни рафтове за UTC-0950 6 бр.

  -

  UTC-0953

  -

  Нагревател за вана за отлежаване на пробни тела UTC-0970 (6,5 cm свързващ канал и 50 cm дължина на съпротивлението)

  -

  UTC-0954

  Нагревател за UTC-0965 (6,5 cm свързващ канал и 50 cm дължина на съпротивлението)

  -

  UTC-0955

  Циркулационна помпа

  UTC-0960

  Вана за отлежаване на бетонови пробни тела, голяма, изработка от пластмаса

  UTC-0962

  Вана за отлежаване на бетонови пробни тела, широка, изработка от пластмаса

  UTC-0956

  -

  Нагревател за UTC-0960 и UTC-0962 (6,5 cm свързващ канал и 70 cm дължина на съпротивлението)

  -

   

  Информация

  Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1ph. UTC-0953 UTC-0954
  Модели за 110-120V 60 Hz, 1ph. UTC-0953-N UTC-0954-N
  Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1ph. UTC-0955 UTC-0956
  Модели за 110-120V 60 Hz, 1ph. UTC-0955-N UTC-0956-N

   

  Стандарти

  EN 12390–2; ASTM C31, C192, C511; AASHTO T23, T126

   

  UTC-0950 стоманени, UTC-0960 и UTC-0962 пластмасови вани/резервоари са предназначени за втвърдяване на бетонови кубчета и цилиндри. Температурата може да се регулира и може да се поддържа постоянна чрез електрическо съпротивление, включващо цифров терморегулатор, който поддържа зададената температура между тази на околната среда до 40 ºC с точност ± 2 ºC.

  UTC-0950 е произведен от прахово боядисана стоманена ламарина. Комплект подвижни горни стелажи (6 броя) за UTC-0950 за задържане на бетонови кубчета се предлагат при поискване. Пластмасовите резервоари UTC-0960 и UTC-0962 са подсилени с метален корпус.

  Работната температура за UTC-0955 циркулационна помпа е не повече от 30°C0.

  Подходящ нагревател на вана за втвърдяване, циркулационна помпа и UTC-0952 за UTC-0950 (в случай на необходимост) трябва да се поръчват отделно.

  Резервоарите за втвърдяване UTC-0950, UTC-0960 и UTC-0962 се доставят в комплект с долни метални стелажи.

   

  UTC-0960

   

   

                                      

  UTC-0954, UTC-0952, UTC-0955

   

      UTC-0950 UTC-0960 UTC-0962

  Размери

  (WxLxH)

  Външни 870x1600x610 mm 750x1830x960 mm 1150x2150x900 mm
  Вътрешни

  800x1500x550 mm

  (Чиста дълбочина 500 mm)

   

  650x1660x850 mm

  (Чиста дълбочина 800 mm)

  950x1950x780 mm

  (Чиста дълбочина 740 mm)

  Образци-

  Капацитет

  Куб 150 mm

  Max. 135 бр.

   

  Max. 200 бр. Max. 312 бр.

  Цилиндър

  Ø150×300 mm

  Max. 67 бр. Max. 100 бр. Max. 156 бр.
  Тегло (прибл.)

  94 kg

   

  110 kg 120 kg

   

  Всички модели се доставят заедно с:

  • Метален стелаж

  Вани за отлежаване на бетонови проби, малки

  Продуктов код

  UTC-0965 Малка вана за отлежаване на пробни тела, метал
  UTC-0953

  Нагревател за вана за отлежаване на пробни тела UTC-0970 (6,5 cm свързващ канал и 50 cm дължина на съпротивлението)

  UTC-0954

  Нагревател за UTC-0965 (6,5 cm свързващ канал и 50 cm дължина на съпротивлението)

  UTC-0955 Циркулационна помпа
  UTC-0970 Вана за отлежаване на пробни тела от бетон 800x1100x550 mm; Стандарти: EN 12390–2; ASTM C31, C192, C511; AASHTO T23, T126

  Информация

  Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1ph.

  UTC-0953

  UTC-0954

  UTC-0955
  Модели за 110-120V 60 Hz, 1ph.

  UTC-0953-N

  UTC-0954-N

  UTC-0955-N

   

  Стандарти

  EN 12390–2; ASTM C31, C192, C511; AASHTO T23, T126

   

  UTC-0965 стоманени и UTC-0970 полиуретанови малки резервоари за втвърдяване са предназначени за втвърдяване на бетонови кубчета и цилиндри. Температурата може да се настрои до необходимата стойност и може да се поддържа постоянна чрез електрическо съпротивление, включващо терморегулатор, който поддържа зададената температура между тази на околната среда до 40 ºC с точност ± 2 ºC.

  Работната температура за UTC-0955 циркулационна помпа е не повече от 30°C°.

  UTC-0965 е произведен от прахово боядисана стоманена ламарина. Подходящ нагревател на резервоар за втвърдяване и циркулационна помпа трябва да се поръчват отделно.

   

  Всички модели се доставят заедно с:

  • Метален стелаж

   

  UTC-0970

   

           

  UTC-0954, UTC-0955

   

      UTC-0965 UTC-0970

  Размери

  ( WxLxH )

  Външни 710x710x610 mm 915x1250x660 mm
  Вътрешни

  650x650x550 mm

  (Дълбочина 500 mm)

  800x1100x550 mm

  (Дълбочина 500 mm)

  Образци-

  Капацитет

  Куб 150 mm Max. 48 бр. Max. 84 бр.

  Цилиндър

  Ø150×300 mm

  Max. 24 бр. Max. 42 бр.
  Тегло (прибл.) 55 kg 60 kg

  Вана/резервоар за ускорено втвърдяване

  Продуктов код

  UTC-0980  Вана/резервоар за ускорено втвърдяване, температура от тази на околна среда до +60°C; Стандарти: ASTM C 684, C 1768 (Процедура A – Метод с топла вода); BS 1881:Част 112 (метод 35°C и метод 55°C)

   

  Информация

  Models for 380 V 50 Hz, 3 ph

  UTC-0980-C

  Models for 220-240V 60 Hz, 3ph.

  UTC-0980-NC

   

  Стандарти

  ASTM C 684, C 1768 (Процедура А - Метод с топла вода)

  BS 1881:Part 112  (35°C метод и 55°C метод)

   

  Резервоарът за ускорено втвърдяване UTC-0980 е предназначен за втвърдяване на бетонови проби съгласно ASTM C1768 (Процедура A - Метод с топла вода) и BS 1881: Част 112 (метод 35°C и метод 55°C).

  Резервоарът се състои от изолирана правоъгълна метална камера с двойни стени отвътре, облицована с външно прахово покритие от неръждаема стомана, изолиран капак с повдигаща се дръжка за покриване на камерата и перфорирана платформа от неръждаема стомана за циркулация на вода и за поддържане на бетонните образци.

  Резервоарът работи при температура на околната среда до +60°C. Температурата се контролира с PID контролиран цифров терморегулатор със затворен контур с точност ±2°C. Температурата на втвърдяване и времето за втвърдяване също могат да бъдат зададени.

   

  Външни размери

  820x1180x1000 mm

  Вътрешни размери

  640x900x700 mm

  Тегло (прибл.)

  210 kg

  Мощност

  4500 W

  Ток (UTC-0980)

  20 Ампера

  Универсални машини за пробиване

  Продуктов код

  UTGD-0290

  Сонда за вадене на ядки

  С електрически двигател 2200 W, 1 скорост: 420 rpm max.162 mm 15.5 kg; Диапазон на пробиване 200 mm, 220-240 V 50-60 Hz

  UTGD-0310

  Сонда за вадене на ядки

  (Или универсална машина за пробиване) с диапазон на пробиване 25-202 mm, 220-240 V 50-60 Hz

  UTGD-0320

  Диамантена корона 50 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0320H

  Диамантена корона 50 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0322

  Диамантена корона 75 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0322H

  Диамантена корона 75 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0324

  Диамантена корона 98 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0324H

  Диамантена корона 98 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0326

  Диамантена корона 150 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0326H

  Диамантена корона 150 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0328

  Диамантена корона 200 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0328H

  Диамантена корона 200 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0330

  Диамантена корона 50 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0330H

  Диамантена корона 50 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0332

  Диамантена корона 75 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0332H

  Диамантена корона 75 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0334

  Диамантена корона 100 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0334H

  Диамантена корона 100 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0336

  Диамантена корона 150 mm вътрешен диаметър

  400 mm височина за изрязване на ядки в бетон

  UTGD-0336H

  Диамантена корона 150 mm вътрешен диаметър

  320 mm височина за изрязване на ядки в бетон

   

  Информация

  Универсалните пробиващи машини UTGD-0290 (2500 W) и UTGD-0310 (2200 W) са мощни диамантени пробивни устройства, които служат за мокро пробиване без удар в бетон, естествен камък и асфалт с диаметър на пробиване макс. 200 mm за UTGD-0290 и диаметърът на сърцевината е съответно 25-202 mm за UTGD-0310. И двата модела са оптимални допълнения към ръчните машини за диамантено пробиване.

  Диамантените корони трябва да се поръчват отделно.

   

  Универсалната машина за пробиване се състои от:

  • Двигател за пробиване
  • Стойка
  • Монтажно устройство (между двигателя на сондажа и люлката)

   

  UTGD–0336     UTGD–0334    UTGD–0332   UTGD–0330

   

  СПЕЦИФИКАЦИИ UTGD – 0290 UTGD – 0310
  Мощност 2500 W 2200 W
  Клас на защита I I
  Диаметър на пробиване max. 200 mm 25-202 mm
  Скорост 675 r.p.m. 460/760/1690 r.p.m.
  Размери 500x300x1150 mm 500x300x1150 mm
  Тегло (прибл.) 15,5 kg 16 kg

   

  Универсална машина за срязване

  Продуктов код

  UTC-1020 Универсална машина за рязане с предпазен шкаф Junior, 220-240V 50-60 Hz, 1 ph
  UTC-1022 Режещ нож Ø450 мм
  UTC-1024 V-образен държач с фиксиращ механизъм между образци с диаметър Ø110mm до Ø160mm за UTC-1020

  Информация

  EN 12390–3, 12504-1; ASTM C42, D4543

   

  Универсалната машина за срязване е разработена за подготовка на бетон, скала или естествен камък или ядра за изпитване на якост на натиск.

  Специалната скоба позволява задържане на образците по време на срязване. Машината се доставя в комплект с V-образен държач с механизъм за фиксиране между образци с диаметър Ø38mm до Ø110mm и помпа за циркулация на вода.

  Режещият нож и V-образният държач с фиксиращ механизъм за образци от Ø110 mm до Ø160 mm трябва да се поръчват отделно.

   

  UTC-1020

  Диаметър на острие

  450 mm

  Мощност

  2,2 kW

  Максимална режеща височина

  185 mm

  Охлаждане

  Помпа за рециркулация на вода

  Размери (д х ш х в)

  1100x900x1550 mm

  Тегло

  196 kg

  Автоматична шлифовъчна машина; Стандарти: EN 12390-1, 12390-3, 12504-1; ASTM C 31, C39, C42, C192, C617

  Продуктов код

  UTC-1040

  Автоматична шлифовъчна машина; Стандарти: EN 12390-1, 12390-3, 12504-1; ASTM C 31, C39, C42, C192, C617

  UTC-1042

  Шлифовъчно колело за UTC-1040

  UTC-1044

  Комплект панели за ограничаване на водата за цилиндрови обраци за UTC-1040

  UTC-1047

  Стойка и панел за ограничаване на водата за три единици от 100 mm кубични образци за UTC-1040

  UTC-1048

  Панел за ограничаване на водата за цилиндрови образци Ø160 mm за UTC-1040

  UTC-1049

  Поставка и панел за ограничаване на водата за една единица 150 mm кубична проба за UTC-1040 

   

  Информация

  Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1ph.

  UTC-1040

  UTC-1064

  Модели за 110-120V 60 Hz, 1ph.

  UTC-1040-N

  UTC-1064-N

   

  Стандарти

  EN 12390-1, 12390-3, 12504-1; ASTM C 31, C39, C42, C192, C617

   

  Автоматичната шлифовъчна машина UTC-1040 осигурява бързо шлайфане на краищата на цилиндрични образци за получаване на равнинни и паралелни повърхности съгласно стандартите EN и ASTM.

  Три единици от Ø38 до 100 mm или две единици от Ø150-160 mm бетонни краища на цилиндри и три единици от 100 mm или една единица от 150 mm бетонни кубчета могат да бъдат шлайфани едновременно с подходящата люлка и панел за задържане на вода. Дължината на всеки образец трябва да бъде повече от 110 mm.

  Съгласно стандартите ASTM и EN, точността на равнинността на шлифовани повърхности на образци за изпитване на компресия на бетон трябва да бъде 0,05 mm, а също и отклонението на перпендикулярността на страната по отношение на челните повърхности трябва да бъде 0,5°.

  Оборудването има избираема функция за предварително смилане от потребителя от 50 до 400 секунди. Оптималното време за смилане на край на всички видове образци е 90 до 120 секунди.

  Поставката, върху която са фиксирани образците, има възможност за автоматично двупосочно радиално изместване. Безопасният и ергономичен дизайн предотвратява излагането на потребителя на вода и прах и осигурява лесен достъп до входа и изхода за вода. Поставките за образци и панелите за ограничаване на водата могат лесно да бъдат монтирани без необходимост от сглобяване.

  Мобилността на машината се постига с помощта на вградените колела, а всички компоненти на системата са безопасно достъпни за лесна поддръжка.

  Рамката е произведена от алуминий, за да се получи по-леко тегло, а външната обвивка от неръждаема стомана гарантира устойчивост на корозия.

  UTC-1044 Комплект панели за ограничаване на водата за цилиндър се състои от панели за Ø150 mm, Ø100 mm и Ø50 mm образци. За цилиндрични екземпляри с различни размери панелът за ограничаване на водата трябва да се поръчва отделно.

  Поставката и панелите за ограничаване на водата трябва да се поръчват отделно за 100 mm и 150 mm кубични образци.

   

  Автоматичната шлифовъчна машина се доставя в комплект с:

  • Шлифовъчно колело за бетонови образци
  • Стойка за Ø:38 mm до 100 mm цилиндрични образци
  • Стойка за Ø:150 mm до 160 mm цилиндрични образци (свързана към машината)
  • Комплект панели за ограничаване на водата (Състои се от панели за образци Ø150, Ø100 и Ø50 mm)

   

  Подготовка на бетонов

  цилиндричен тестови образец за

  изпитване якост на натиск

  EN 12390-1, 12390-3

  ASTM C31, C39, C192,

  C617

  Максималният поносимост на плоскостта на потенциалните носещи повърхности

  (краищата на образците за изпитване на компресия)

  е 0.002 in. [0.050 mm]

  Отклонението на перпендикулярността на страната,

  Отклонението на перпендикулярността на страната по отношение на челните повърхности е 0,5.

  Подготовка на пробити

  бетонови образци за

  изпитване якост на натиск

  EN 12504-1, 12390-1,

  12390-3 ASTM C42,

  C397

   

  Размери

  680x1100x1600 mm

  Тегло (прибл.)

  260 kg

  Мощност

  1850 W

   

  Автоматична шлифовъчна машина с кабинет

  Продуктов код

  UTC-1060

  Автоматична шлифовъчна машина с кабинет

  UTC-1062

  Шлифовъчно колело за UTC-1060

  UTC-1064

  Резервоар за вода с филтрираща и циркулационна система за UTC-1060

  UTC-1067

  Поставка за три единици от 100 mm кубични образци за UTC-1060

  UTC-1069

  Поставка за една единица от 150 mm кубичен образец за UTC-1060 

  Информация

  Модели за 220-240V 50-60 Hz, 1ph.

  UTC-1060

  UTC-1064

  Модели за 110-120V 60 Hz, 1ph.

  UTC-1060-N

  UTC-1064-N

   

  Стандарти

  EN 12390-1, 12390-2, 12390-3, 12504-1; ASTM C 31, C39, C42, C192, C617, D4543

   

  Автоматичната шлифовъчна машина UTC-1060 с шкаф осигурява бързо шлайфане на бетон, скала, естествен камък. и др. образци за получаване на равнинни и успоредни повърхности съгласно стандартите EN и ASTM.

  The Machine;

  • Пет единици от Ø38 mm до Ø50 mm цилиндрови краища
  • Три единици от Ø70 mm до Ø110 mm цилиндрови краища Ø70 mm to Ø110 mm cylinders ends,
  • Две единици от Ø110 mm до Ø160 mm цилиндрови краища Ø160 mm cylinders ends,
  • Три единици от 100 mm кубчета
  • Една единица от 150 mm кубчета лица

  Могат да се шлайфа тедновременно с подходящата люлка (при дължината на всеки образец ≥70 mm):

  Съгласно стандартите ASTM и EN, точността на равнинността на шлифовани повърхности на образци за изпитване на компресия на бетон трябва да бъде 0,05 mm, а също и отклонението на перпендикулярността на страната по отношение на челните повърхности трябва да бъде 0,5°.

  Оборудването има избираема функция за предварително смилане от потребителя от 50 до 400 секунди. Оптималното време за смилане на край на всички видове образци е 90 до 120 секунди.

  Образците, фиксирани към всяка люлка, се изтриват от шлифовъчното колело, което има възможност за двупосочно радиално изместване

  Безопасният и ергономичен дизайн предотвратява излагането на потребителя на вода и прах и осигурява лесен достъп до входа и изхода на водата. Поставките за образци могат лесно да бъдат монтирани без необходимост от сглобяване.

  Мобилността на машината се постига с помощта на вградените колела, а всички компоненти на системата са безопасно достъпни за лесна поддръжка.

  Частите, изложени на вода, са изработени от неръждаема стомана, за да устоят на корозия.

  Резервоарът за вода на системата за филтриране и циркулация на UTC-1064 е проектиран да пести количеството вода, използвано по време на процеса на смилане в автоматичната машина за смилане (UTC-1060). Ако UTC-1064 се доставя с машината за смилане, той се активира автоматично, когато процесът на смилане започва и филтрирането и циркулацията започват едновременно.

  Поставката за 100 mm или 150 mm кубични образци трябва да се поръчва отделно.

   

   

  Автоматичната шлифовъчна машина се доставя в комплект с:

  • Шлифовъчно колело за бетонови образци
  • Стойка за Ø:38 mm до 110 mm цилиндрични образци
  • Стойка за Ø:110 mm до 160 mm цилиндрични образци (свързана към машината)

   

  Подготовка на бетонови

  цилиндрични изпитвателни образци за

  изпитване якост на натиск

  EN 12390-1, 12390-3

  ASTM C31, C39, C192,

  C617

  Максималният поносимост на плоскостта на потенциалните носещи повърхности

  (краищата на образците за изпитване на компресия)

  е 0.002 in. [0.050 mm]

  Подготовка на пробити

  бетонови образци за

  изпитване якост на натиск

  EN 12504-1, 12390-1,

  12390-3 ASTM C42,

  C397

  Отклонението на перпендикулярността на страната,

  Отклонението на перпендикулярността на страната по отношение на челните повърхности е 0,5.

   

  UTC-1060
  Размери 800x1265x1652 mm
  Тегло (прибл.) 350 kg
  Мощност 1850 W

  Апарати за водонепропускливост

  Продуктов код

  UTC-1080

  Апарат за водонепропускливост, тригнездов EN 12390-8

  UTC-1082

  Апарат за водонепропускливост, тригнездов EN 12390-8 (без оборудване за количествено измерване)

  UTC-1090

  Апарат за водонепропускливост на бетона, модел за 6 образеца EN 12390-8

  UTC-1092

  Апарат за водонепропускливост на бетона, модел за 6 образеца EN 12390-8 (без оборудване за количествено измерване)

  UTGE-3700

  Лабораторен въздушен компресор 15 bar, 380 V 50 Hz

   

  Информация

  EN 12390-8

   

  Използва се за определяне на дълбочината на проникване на вода във втвърдени бетонови образци под налягане.

  Предлагат се модели с капацитет от 3 или 6 проби и с без оборудване за количествено измерване на модели за проникване на вода.

  Системата може да тества 150 mm и 200 mm кубични образци, Ø100x200 и Ø150x300 mm цилиндрични образци.

  До 10 бара работно налягане се генерира върху пробата със сгъстен въздух, приложен към интегралния резервоар за вода и контролиран от регулатора на налягането с манометър с деления от 0,2 бара.

  Проникването на вода се измерва през бюретите.

  Системата включва непропускливи уплътнения за всяка клетка.

  Измервателният апарат се доставя стандартно. Апаратът трябва да бъде снабден с подходящ въздушен компресор.

  Въздушният компресор трябва да се поръчва отделно.

  Сгъстен въздух, управляван от регулатор на налягането с манометър с деления от 0,2 bar.

   

   

  Размери

  Тегло (прибл.)

  UTC-1080

  520x1430x1800 mm

  144 kg

  UTC-1082

  520x1430x1320 mm

  114 kg

  UTC-1090

  520x1430x1800 mm

  204 kg

  UTC-1092

  520x1430x1320 mm

  174 kg

  Склерометър/Чук на Шмит (Proceq), оригинален, тип-N

  Продуктов код

  UTC-3032

  Склерометър/Чук на Шмит (Proceq), оригинален, тип-N

  UTC-3040E

  Калибровка за склерометър (наковалня)

  Информация

  EN 12504-2, 13791; ASTM C 805, C 5873; BS 1881:202; NFP18-417;

  DIN 1048 part 2; UNI 9189; ISO 8045; B 15-225; JGJ/T 23-2001

  JJG 817-1993

   

  Качеството на бетона се определя главно от неговата якост на натиск, която пряко влияе върху носещата способност и издръжливостта на бетонните конструкции.

  UTC-3032 Чук на Шмит за изпитване на бетон (Schmidt Hammer N Type - Proceq) се използва за измерване на характеристиките на якост на натиск на втвърден бетон без разрушаване, контрол на еднородното качество на бетона и откриване на слаби места в бетона. Тестовият обект трябва да има минимална дебелина от 100 мм (3,9 инча).

  Зоната на удара на UTC-3040 калибровка за склерометър, използвана за калибриране на чукове за изпитване на бетон, е закалена минимум 52HRC.

   

  Характеристики:

  • Стойностите на отскок се четат от скала за последващо изчисляване на средната стойност. Стойностите на якостта на натиск могат да бъдат прочетени от диаграма на преобразуване.
  • Стойностите на отскок се записват като стълбова диаграма върху хартиена лента, която има капацитет за 4 000 тестови удара (за склерометър тип-NR)

   

  Код

  Размери

  Тегло (прибл.)

  UTC-3032

  340x120x120 mm

  2 kg

  UTC-3040E

  150x150x230 mm

  16 kg

   

  Обхват на измерване

  10-80 N/mm2

  Сила на удара

  2.207 Nm

   

  Ултразвуков тестер за скорост на вълната EN 12504-4, ASTM C 597

  Продуктов код

  UTC-3034

  Ултразвуков тестер за скорост на вълната EN 12504-4, ASTM C 597

   

  Информация

  EN 12504-4; ASTM C 597

   

  Ултразвуковият тестер за скорост на импулс се използва за измерване на скоростта на разпространение на ултразвукови вълни през бетон. Вълна/импулс от надлъжни вибрации се произвежда от електроакустичен преобразувател, който се поддържа в контакт с една повърхност на изпитвания бетон. След преминаване на известна дължина на пътя в бетона, вълната от вибрации се преобразува в електрически сигнал от втори преобразувател и електронните схеми за синхронизиране позволяват измерването на времето на преминаване на вълната/импулса.

  BS EN 12504-4:2004 дава насоки за изпитване на пресен бетон, втвърден бетон и бетон в конструкции. Той определя метод за определяне на скоростта на разпространение на импулси на ултразвукови надлъжни вълни в бетон.

  Измерването на скоростта на вълната/импулса може да се използва за определяне на еднородността на бетона, наличието на пукнатини или кухини, промените в свойствата с времето и при определянето на динамичните физични свойства.

  UTC-3034 Ултразвуков тестер за скорост на вълната е оборудване с вграден микропроцесор, който може да бъде свързано към компютър чрез изхода RS 232. Той може също да бъде свързан към осцилоскоп и може да извършва измерване на времето за преминаване от 0,1 до 1999,9 μs с разделителна способност от 0,1 μs. Оборудването, работещо с батерии, има изход на предавател от 800 V и живот на батерията от 18 часа активност.

   

  UTC-3034 се доставя с:

  • Два 54 KHz трансдюсера (предавател и приемник) с 3 m кабел
  • Калибрационен прът
  • Съединител (250 mm)
  • Калъф за пренос

   

  Размери

  240x120x75 mm

  Тегло (прибл.)

  1,3 kg

  Механични тензодатчици

  Продуктов код

  UTC-3110

  Механичен тензодатчик 100 mm измервателна основа

  UTC-3130

  Механичен тензодатчик 300 mm измервателна основа

  UTGM-0190

  Сериен кабел за връзка с компютър

  UTC-3122

  Дата дискове, опаковка от 50 бр.

  UTC-3123

  Адезивна тубичка, 20 gr

  Информация

  BS 1881:206

   

  Механичните тензодатчици UTC-3110 и UTC-3130 се използват за определяне на промените в дължината в различни части на конструкцията. Тези тензодатчици са специално проектирани за извършване на измервания върху бетонни конструкции, но също така са подходящи за използване за всеки друг тип конструкция, включително стомана.

  Измервателната база за UTC-3110 е с диапазон 100x5 mm, а за UTC-3130 е с диапазон 300x5 mm. Подходящият модел трябва да бъде избран според стандартната дължина, която ще се измерва. Цифровият манометър и за двата модела е с резолюция 0,001 mm и изход за връзка с компютър. Серийният кабел за връзка с компютър трябва да се поръча отделно.

  Всеки модел се доставя като пълен комплект, който се състои от екстензометър с цифров уред, стандартна лента, калибровъчна лента, дискове за еталонни данни № 50, лепило за дискове за еталонни измервания и куфар за носене.

   

  Размери

  300x400x110 mm (packed)

  Тегло (прибл.)

  2.5 kg

   

  Дигитален тестер за сила на свързване/издърпване

  Продуктов код

  UTC-3250

  Дигитален тестер за сила на свързване/издърпване

   

  Информация

  EN 1015-12, 1348, 1542, 12616-2, 13963, 14496

   

  16 kN апарат за измерване на капацитет се използва за определяне на якостта на свързване/издърпване на ремонтен разтвор, втвърдена мазилка, мазилка и др.

  Апаратът е основно динамометър, оборудван с динамометрична клетка и цифров дисплей с висока разделителна способност. Пряката сила на опън се прилага чрез въртене на ръчното колело.

  Основни характеристики:
  • Преносимо оборудване за използване навсякъде
  • Цифров дисплей с висока разделителна способност
  • Графична индикация за приложеното натоварване
  • Сериен порт за връзка с компютър
  • Работа на батерии, в комплект с AC адаптер
  • Индикатор за положение на буталото, позволяващ оценка на крехките свойства на пробата за изпитване
  • Доставя се в комплект със сертификат за калибриране, куфар за носене.

   

  UTC-3254

  Свредло с центрираща точка, 50 mm диаметър тестова повърхност

  UTC-3256

  Свредло с центрираща точка, 20 mm диаметър тестова повърхност

  UTC-3257

  Метален пръстен (dinking die), 50 mm вътрешен диаметър, 25 mm височина, за прясна мазилка, съгласно EN 1015-12

  UTC-3258

  Алуминиев тестови диск, 50 mm диаметър

  UTC-3260

  Алуминиев тестови диск, 20 mm диаметър

  UTC-3262

  Квадратна тестова плочка, алуминий, 50x50 mm, в съответствие с EN 1348

  UTC-3264

  Сериен кабел за връзка с компютър

  UTC-3266

  Тестов диск от неръждаема стомана с диаметър 50 mm х 20 mm дебелина, в съответствие с EN 1015-12

  UTC-3268

  Двукомпонентно лепило 2x15ml свързващо вещество и 2x15ml втвърдител (общо 4 флакона)

  Технически спецификации

  Load capacity

  16 kN

  Четец

  Товарна клетка/тензодатчик

  Резолюция (разделителна способност)

  10 N

  Работен диапазон

  от 0.25 до 16 kN

  Точност

  над ± 1%

  Батерия

  9 V

   

  Размери

  340x240x250 mm прибл.

  Тегло

  5 kg с калъф за пренос, 3,3 kg само тестер

  Цифрови тестери за изпитване здравината на анкери

  Продуктов код

  UTC-3190

  Цифров тестер за изпитване здравината на анкери. Доставя се с 2 комплекта специални челюсти за 4-8 mm, 10-16 mm. Капацитет 10 тона

  UTC-3210

  Цифров тестер за изпитване здравината на анкери. Доставя се с 3 комплекта специални челюсти за 4-8 mm, 8-20 mm и 20-28 mm. (С възможност за поръчка на трети комплект челюсти за 20-32 mm) Капацитет 30 тона

  Информация

  Апаратът се използва за определяне на якостта на свързване между анкерирана арматурна стоманена греда (арматура) и бетон и за проверка на ефективността на анкерирането на място. Дигитално отчитащо устройство LPI, работещо с батерии, свързано с хидравличен крик с капацитет 30 тона и ръчна помпа, осигурява 1 % чувствително натоварване или стойност на якост на опън.

  UTC-3190 и UTC-3210 имат стоманен хидроличен цилиндър за лесна работа.

  Апаратът се доставя в комплект с три различни комплекта челюсти, които позволяват на потребителя да тества закрепваща арматура с различни диаметри. Тези челюсти са изработени от високоякостна стомана

  UTC-3190 се доставя заедно с два комплекта челюсти за 4-8 mm и 10-16 mm диаметър арматурни пръти; UTC-3210 се доставят в комплект с три комплекта челюсти за 4-8 mm, 8-20 mm и 20-28 mm диаметър арматурни пръти.

   

   

    UTC-3190 UTC-3210
  Работоспособност/капацитет 10 тона 30 тона
  Диаметрите на арматурните пръти/анкери могат да бъдат тествани: до 16 mm до 28 mm
  Път на напрежението (удар) 50 mm 50 mm
  Размери 300x1050x300 mm 300x1050x300 mm
  Тегло (прибл.) 30 kg 30 kg