ЦИМЕНТ

Циментът е свързващото вещество, използвано за създаване на бетон и хоросан. Производството на цимент изисква строг контрол и в лабораториите на циментовите заводи се извършват редица тестове, за да се гарантира, че циментът е с желаното качество, което отговаря на изискванията на съответните стандарти.

Най-важната употреба на цимента е производството на бетон и хоросан, които представляват комбинация от цимент и инертен материал за образуване на здрав строителен материал, който е издръжлив при нормални въздействия на околната среда.

Автоклав за циментови състави

Продуктов код

UTCM-0020  

Автоклав високо налягане за цимент. 230V, 50Hz, 1ph

 

Стандарти

ASTM C151, C490; UNE 7207

 

Автоклавът за цимент с високо налягане UTCM-0020 е проектиран да извършва тестове за разширение на циментови проби. 10 проби могат едновременно да бъдат тествани в парен съд с високо налягане с диаметър 154 mm и височина 430 mm.

Автоклавът се състои от манометър, регулатор на налягането, температурен регулатор, контролни превключватели, предпазен клапан и стелаж за проби. Сертифицирано в съответствие с процедурата INAIL.

UTCM-0033A Форма за две призми за свиване и компаратори за дължина (UTCM-0200 или UTCM-0210) трябва да се поръчват отделно.

 

Автоклавът е снабден със

 • стелаж за проби, с капацитет 10

 

Размери

450x475x1080 mm

Тегло (прибл.)

55 kg

Мощност

2600 W

Уред за определяне на специфичната повърхност на свързващи вещества по метода на Blaine

Продуктов код

UTCM-0240

Уред за определяне на специфичната повърхност на свързващи вещества по метода на Blaine

UTCM-0241

Манометър, У-туба (U Tube)

UTCM-0242

Манометър за течност 250 ml

UTCM-0243

Клетка с перфориран диск и бутало

UTCM-0244

Филтърна хартия, пакет 100 бр.

UTCM-0245

Филтърна хартия, пакет 1000 бр.

UTCM-0246

Еталонен цимент 5 g, ASTM

UTCM- 0282

Референтен пясък за калибриране – фин, прибл. 100гр

UTCM- 0284

Референтен пясък за калибриране - едър, прибл. 100гр

 

Информация

EN 196-6; ASTM C204; AASHTO T153

 

Автоматичният апарат за пропускливост на въздух по Blaine извършва тестове за определяне на финост на цименти, вар и подобни прахове, изразени по отношение на тяхната специфична повърхност съгласно гореописаните стандарти за изпитване. Чистотата на цимента може да бъде автоматично измерена като специфична повърхност чрез наблюдаване на времето, необходимо на фиксирано количество въздух да премине през уплътнено циментово легло с определени размери и порьозност. Методът е сравнителен, а не абсолютен и следователно референтна проба от известна специфична повърхност е необходима за калибриране на апарата.

UTCM-0246 Референтен цимент, UTCM-0282 и UTCM-0284 калибрационен пясък трябва да се поръчват отделно.

 

Уредът по Blaine се доставя в комплект с:

 • Манометър, У-туба (U Tube)
 • Манометър за течност, 250 ml
 • Автоматично измерване на температурата по време на теста
 • Автоматично измерване на времето на въздушния поток
 • Клетка с перфориран диск и бутало (с UTEST сертификат за размери на клетка и бутало за изчисляване на обема на клетъчния образец)
 • Пластмасова фуния
 • Филтърна хартия, 100 бр.

 

 

UTCM-0282

UTCM-0284

Специфична повърхност (прибл. cm^2/g)

3890

2980

Плътност (прибл. 2,65 g/cm3)

2,65

2,65

Порьозитет (прибл.)

0,50

0,50

 

Размери

300x540x210 mm (комплектован)

Тегло (прибл.)

7 kg (комплектован)

 

Калориметър за топлина на хидратация

Продуктов код

UTCM-0347

Калориметър за топлина на хидратация с цифров термометър с висока разделителна способност, 230 V, 50-60 Hz, 1 ph

Информация

EN 196-8; ASTM C186

 

Когато портланд или хидравличен цимент се смеси с вода, в резултат на екзотермичната реакция се генерира топлина. Топлината, генерирана от хидратацията на цимента, повишава температурата на бетона и това повишаване на температурата причинява разширение, докато бетонът се втвърдява, особено при условия, когато топлината не може да се освободи лесно.

Калориметърът за топлина на хидратация UTCM-0347 се използва за определяне на топлината на хидратация на портланд и хидравличен цимент с ниска топлина. Апаратът се състои от колба на Дюар (Dewar), поставена в изолирана кутия, електрическа бъркалка, фуния за пълнене и електронен термометър с висока резолюция, работещ с батерии.

 

Характеристики:

 • Показва, запазва и отпечатва ΔT, мин., макс. и средни стойности
 • Звукова аларма при превишаване на граничните стойности
 • Разделителна способност 0,001°C
 • Диапазон на измерване на сонда PT100 -40 до +300°C
 • Клас на защита IP65
 • Точност 0,05°C
 • Памет 10 000
 • В комплект със сертификат за тест за резолюция
 • Доставя се в комплект с MS EXCEL шаблон за обработка на данни

 

Размери

300x200x650 mm

Тегло (прибл.)

13 kg

 

Муфелна пещ

Продуктов код

UTD-1462

Муфелна пещ, 1000°C max температура, 2.6 л. капацитет, PID цифрово управление, 2kW. 220-240V, 50-60Hz

Информация

EN 196-2; ASTM C25, C115

 

Муфелна пещ UTD-1462 се използва за определяне на загубата при запалване и неразтворимия остатък от цимент и строителна вар.

Работната температура и времето могат да бъдат програмирани с PID цифрова система за управление.

 

Характеристики на цифровият термометър:

Управление на температурата

PC 442/2

Максимална температура

1200 °C

Максимална продължителна температура

1150 °C

Температурни отклонения в дадена точка

± 2°C

Време на нагряване до максимална температура

50 min

Вътрешен обем

6 L

Фаза

1

Вътрешни размери

140x180x200 mm

Външни размери

650x550x580 mm

Тегло (прибл.)

56 kg

Мощност

2000 W

Изпитване по Вика

Продуктов код

UTCM-0451

Апарат на Вика EN 

UTCM-0452E

Форма по Вика EN, ID на основата 80 mm,

ID на горната част 70 mm, височина 40 mm

UTCM-0452A

Форма по Вика ASTM, ID на основата 70 mm,

ID на горната част 60 mm, височина 40 mm

UTCM-0453E

Начална игла за апарат на Вика, Ø1.13 mm, EN

UTCM-0453A

Игла за апарат на Вика, Ø1 mm, ASTM

UTCM-0454E

Крайна игла за апарат на Вика, Ø1.13 mm, EN

UTCM-0455

Бутало за консистенция 10 mm диам.

UTCM-0458

Трансферна чиния за UTCM-0451

UTGT-1305

Стъклен термометър Max. 110°С

UTCM-0457

Допълнително тегло, 700 gr, EN 480-2

Информация

EN 196-3, 480-2; ASTM C187, C191; AASHTO T129, T131

 

Тестовото оборудване по метода на Вика се използва за определяне на времето за втвърдяване и консистенцията на цимента.

Апаратът на Вика се състои от метална рамка със скала, бутало с консистенция Ø10 mm и поддържаща стъклена плоча.

Иглата/ите, формата, термометърът и съдът за прехвърляне (за EN) трябва да се поръчват отделно.

 

UTCM-0453A, UTCM-0455, UTCM-0453E, UTCM-0454E

 

Размери 150x190x318 mm
Тегло (прибл.) 3 kg

 

Ръчен смесител за хоросан

Продуктов код

UTCM-0875E

Ръчен смесител за хоросан EN

UTCM-0875A

Ръчен смесител за хоросан ASTM

UTCM-0876

Резервна купа, 5 lt

UTCM-0878E

Тупалка, EN

UTCM-0878A

Тупалка, ASTM

 

Информация

Модели за

220-240 V 50-60 Hz, 1ph.

UTCM-0875E UTCM-0875A

Модели за

110-120 V 60Hz, 1ph.

UTCM-0875E-N UTCM-0875A-N

 

Стандарти

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4;

ASTM C187, C305, AASHTO T129, T131, T162

 

Ръчният миксер за хоросани UTCM-0875 има капацитет от 5 литра (приблизително), те са проектирани да смесват хоросани и циментови пасти основно според изискванията на стандартите.

Смесителните лопатки се въртят със скорост 140 rpm. с планетарно движение от 62 об/мин. при ниска скорост. При висока скорост лопатките се въртят със скорост от 285 об/мин. с планетарно движение от 125 об/мин.

Потребителят може лесно да избира скоростите, като използва превключвателя, монтиран на машината. Има устройство за пълнене с пясък на миксерите, за да изсипете пясък лесно. Купата и бъркалката се монтират и изваждат лесно от миксера.

 

Ръчните смесители за хоросан на UTEST се доставят с:

 • купа 5 lt
 • тупалка

 

UTCM-0878E                                       UTCM-0876

 

Размери 300x555x610 mm
Тегло (прибл.) 54 kg
Мощност 200 W

Автоматични смесителни съдове

Продуктов код

UTCM-0885E

Автоматични смесителни съдове

UTCM-0885A

Автоматични смесителни съдове

UTCM-0876

Резервна купа, 5 lt

UTCM-0878E

Тупалка, EN

UTCM-0878A

Тупалка, ASTM

Информация

Модели за

220-240 V 50-60 Hz, 1ph.

UTCM-0885E UTCM-0885A

Модели за

110-120 V 60Hz, 1ph.

UTCM-0885E-N UTCM-0885A-N

 

Стандарти

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM C187, C305; AASHTO T129, T131, T162

 

Миксерите са предназначени за смесване на разтвори и циментови пасти основно според изискванията на стандартите. Смесителните лопатки имат планетарно движение и се задвижват от двигател с базирана на микропроцесор скорост и предварително зададени програми, за да отговарят на всички изброени стандарти EN и ASTM, специално проектирани програми или ръчен режим. Бутонът за режим се използва за бърз избор на различни програми.

Смесителните лопатки се въртят със скорост 140 rpm. с планетарно движение от 62 об/мин. при ниска скорост. При висока скорост лопатките се въртят със скорост от 285 об/мин. с планетарно движение от 125 об/мин. Автоматичен дозатор за пясък се доставя с машината и пясъкът се изхвърля автоматично. Индивидуалният дизайн позволява 6 програми да бъдат зададени от оператора, където могат да бъдат зададени скоростта на двигателя, позицията на дозатора за пясък и продължителността на смесването. За сместа, при която скоростта на двигателя е избрана като нула, купата може да се спусне, без да се прекъсва останалата част от програмата. На дисплея потребителят може да види времето за смесване, както и сигнална лампа, предупреждаваща потребителя за критични периоди от време.

 

Автоматичните смесители за хоросан на UTEST се доставят с

 • купа 5 lt
 • тупалка

 

UTCM-0878E                                       UTCM-0876

 

Размери 300x555x610 mm
Тегло (прибл.) 56 kg
Мощност 200 W

Стандартен пясък за цимент 1350 g

Продуктов код

UTCM-0880

Стандартен пясък за цимент 1350 g (EN 196-1)

 

Информация

 

Размери 300x190x70 mm
Тегло (прибл.) 1350 gr

Камера за отлежаване/ Влажна камера

Продуктов код

UTCM-1100

Камера за отлежаване, 1000 L., 20°C ± 1°C t и по-висока от 90% влажност. Вътрешност неръждавейка. 220-240V, 50-60Hz, 1ph, стандарти EN 196-1, ISO 679

Информация

EN 196-1; ISO 679

 

UTCM-1100 Камера за отлежаване, 1000 литра, за проби на циментова основа, температура 20,0 ± 1,0°C и над 90% Rh влажност. Влажността и температурата могат да се контролират и следят от цифрово устройство. Интериор от неръждаема стомана. Доставя се с шест подвижни рафта и софтуер Utest. 220-240V, 50-60Hz, 1 ph            

Влажността и температурата могат да се контролират и наблюдават от цифровия контролен блок.

UTCM-1100 Камера за отлежаване също се доставя в комплект с шест подвижни рафта.

 

Вътрешни размери

1140x680x1370 mm

Външни размери

1400x800x2100 mm

Тегло (прибл.)

200 kg

Мощност

1200 W

 

Стръскваща масичка за подготовка на циментови призми EN

Продуктов код

UTCM-0890 Стръскваща масичка за подготовка на циментови призми EN 196-1; ISO 679
UTCM-0891 Стръскваща масичка за подготовка на циментови призми EN със звукоизолиращ кабинет
UTCM-0892.2 Метална форма за отливане с три хоризонтални отделения за изготвяне на три пробни тела - призми с размери 40/40/160 mm (твърдост по Викерс HV 200)
UTCM-0892.4 Метална форма за отливане с три хоризонтални отделения за изготвяне на три пробни тела - призми с размери 40/40/160 mm (твърдост по Викерс HV 400)
UTCM-0893 Захранващ бункер за UTCM-0892
UTCM-0894 Къси и дълги разпръсквачи и линейка/прав ъгъл, за UTCM-0892

 

Информация

Модели за

220-240 V 50 Hz, 1ph.

UTCM-0890-T UTCM-0891-T

Модели за

220-240 V 60 Hz, 1ph.

UTCM- 0890-K UTCM- 0891-K

 

Стандарти

EN 196-1; ISO 679

 

Стръскващата масичка се използва за уплътняване на циментови образци във форма 40x40x160 mm и се състои от маса, поставена върху въртяща се гърбица, задвижвана при 60 rpm. Височината на падане е 15 mm в съответствие с EN 196-1. Машината е снабдена с брояч, който осигурява автоматично изключване в края на предварително зададения брой падания.

Теглото и размерите на разтърсващата маса отговарят напълно на изискванията на стандарт EN 196-1. Когато се използва с тригрупова форма UTCM-0892 и захранващ бункер UTCM-0893, общото тегло на движещата се част е 20 kg ± 0,5 kg. Без UTCM-0892 и UTCM-0893 теглото на движещите се части е 6,85 кг. Системата за бързо заключване и освобождаване на формата позволява лесна и бърза работа.

Носещата рамка на машината е проектирана да осигури точни размери, плоскост на масата, правилно центриране на трите форми върху масата.

Моторът и скоростната кутия са затворени в защитен корпус, който насърчава безопасността на потребителя (движещите се части са недостъпни) и дълъг живот на скоростната кутия.

Стандартният модел може да се достави с предпазен/шумозиолиращ шкаф. Шкафът е с вътрешна облицовка от звукоизолиращ материал за намаляване на нивото на звука в съответствие с директивите на CE

UTCM-0893 Захранващ бункер се използва за пълнене на UTCM-0892 форми с три гнезда.

UTCM-0892 Метална форма, UTCM-0893 Захранващ бункер, UTCM-0894 Къси и дълги разпръсквачи и линейка трябва да се поръчват отделно.

 

 

  UTCM-0890 UTCM-0891
Размери 1050x350x500 mm 1440×500×575 mm
Тегло (прибл.) 55 kg 125 kg
Скорост на двигателя 60 r.p.m
Височина на падане 15 mm
Мощност 250 W

Метални форми за отливане с три хоризонтални отделения за три пробни тела

Продуктов код

UTCM-0892.2

Метална форма за отливане с три хоризонтални отделения за изготвяне на три пробни тела

- призми с размери 40/40/160 mm (твърдост по Викерс HV 200)

UTCM-0892.4

Метална форма за отливане с три хоризонтални отделения за изготвяне на три пробни тела

- призми с размери 40/40/160 mm (твърдост по Викерс HV 400)

UTCM-0893

Захранващ бункер за UTCM-0892

UTCM-0894

Къси и дълги разпръсквачи и линейка/прав ъгъл

за UTCM-0892

UTCM-0895

Метална форма за отливане с три хоризонтални отделения за изготвяне на три пробни тела - призми с размери 50/50/50 mm, изработка от стомана, ASTM

UTCM-0898

Метална форма за отливане с три хоризонтални отделения за изготвяне на три пробни тела - призми с размери 2”, изработка от пластмаса

UTCM-0899A

Метална форма за отливане с три хоризонтални отделения за изготвяне на три пробни тела - призми с размери 40/40/160 mm, изработка от стомана

ASTM 

UTCM-0926

Кубична форма 70.7 mm

За UTCM-0930, BS 4550, стомана

Информация

 

Размери Тегло (прибл.)
UTCM-0892 300x190x70 mm 12 kg
UTCM-0893 210x200x40 mm 2 kg
UTCM-0895 110x230x60 mm 3 kg
UTCM-0898 110x250x70 mm 1 kg
UTCM-0899A 300x190x70 mm 12 kg
UTCM-0926 100x125x90 mm 3,5 kg

 

Вибрационна машина

Продуктов код

UTCM-0930

Вибрационна машина за 70.7 mm кубични форми, BS 4550

UTCM-0926 Кубична форма 70.7 mm за UTCM-0930, BS 4550, стомана

 

Информация

Models for 220-240 V 50 Hz, 1ph. UTCM-0930-T
Модели за 220-240V, 60 Hz, 1 ph. UTCM-0930-K

 

Стандарти

BS 4550

 

Вибриращата машина UTCM-0930 се използва за подготовка и уплътняване на 70,7 mm кубични проби от хоросан. Масата за проби е монтирана на четири пружини, прикрепени към ексцентричен вал, който позволява всяка проба да вибрира с 12 000 цикъла в минута. Има таймер за предварително задаване на време и спира автоматично на всеки 120 секунди.

Форми за кубчета 70,7 mm (UTCM-0926) трябва да се поръчват отделно.

 

UTCM-0926

 

Размери 450x650x850 mm
Тегло (прибл.) 80 kg
Въртене на ексцентричен вал 12000 r.p.m
Мощност 1100 W

Дистанциращи плочи за рамки за цимент и хоросан

Продуктов код

UTC-4630

Дистанцираща плоча Ø:165 mm x 15 mm

UTC-4631

Дистанцираща плоча Ø:165 mm x 30 mm

UTC-4633

Дистанцираща плоча Ø:165 mm x 50 mm

UTC-4634

Дистанцираща плоча Ø:165 mm x 100 mm

UTCM-4116

Долна и горна зареждаща плоча

Информация

Дистанциращи плочи за рамки

Благодарение на модулния дизайн на рамките всяка проба с подходящ размер, натоварване и скорост може да бъде тествана и на двете камери на рамките за цимент и хоросан на UTEST чрез намаляване на разстоянието между плочите.

 

Зареждащи плочи

UTCM-4116 Долна и горна зареждащи плочи са произведени от висококачествена стомана, изгладена и завършена.

Стойността на грапавостта за текстурата на повърхността на машината и спомагателните плочи е 3,2 μm.

Уред за измерване съдържанието на въздух в хоросан 1 lt капацитет

Продуктов код

UTCM-0666

Уред за измерване съдържанието на въздух в хоросан 1 lt капацитет

UTCM-0662E 

Тампер EN Ø 40x200 мм 250 gr

 

Информация

EN 413-2, 459-2, 1015-7

 

UTCM-0666 се използва за определяне на съдържанието на въздух в циментова паста, циментов разтвор и варов разтвор.

Измервателят за въздушно привличане е произведен от лят алуминий, горната част и долната тестова вана се държат заедно с херметично уплътнение, което се регулира лесно с помощта на двете пружинни скоби.

Манометърът е монтиран в главата на измервателния уред и скалата работи в диапазона 0-20 обемни %. Въздухът се компресира с ръчна помпа, инсталирана в системата, а интелигентната конфигурация на бутоните за тест и корекция позволява бързо и лесно тестване.

 

Размери

200x200x320 mm

Тегло (прибл.)

3,5 kg

Конус за определяне вискозитета на разтвора

Продуктов код

UTCM-0700E

Конус за определяне вискозитета на разтвора

UTCM-0701E

Конус за изпитване на течливост (вискозитет) с отвор за изтичане 10 ± 0.1 мм

UTCM-0702E

Ø:8 mm Дюза

UTCM-0703E

Ø:9 mm Дюза

UTCM-0704E

Ø:10 mm Дюза

UTCM-0705E

Ø:11 mm Дюза

UTCM-0706E

Ø:13 mm Дюза

Информация

EN 445

 

Вискозиметърът UTCM-0750 се използва за определяне на времето на потока чрез използване на чаши за поток от течни материали като боя, лак и др. Произведен от устойчива на счупване здрава пластмаса, за да се избегнат деформации при температурни промени, така че обемната точност да се поддържа. Точните измервания се правят с помощта на металния отвор. За да се избегне контакт на ръцете на оператора с изпитвания материал, е осигурена дръжка. Доставя се в комплект с пластмасова мерителна чаша с вместимост 1 литър.

 

Конусът за определяне на вискозитета на разтвора се доставя в комплект с:

 • Конус, сито 1.5 mm
 • Купа с обем 1 lt
 • Ø:10 mm Дюза
 • Монтажна втулка
 • Поставка

 

Ø:8, 9, 10, 11, 13 mm Дюзи

Размери 250x250x600 mm
Тегло (прибл.) 10 kg

 

Вискозиметър с фуния

Продуктов код

UTCM-0750

Вискозиметър с фуния (Marsh funnel)

 

Информация

ASTM D6910, API-Препоръчана практика 13B-1

 

Вискозиметърът UTCM-0750 се използва за определяне на времето на потока чрез използване на чаши за поток от течни материали като боя, лак и др. Произведен от устойчива на счупване здрава пластмаса, за да се избегнат деформации при температурни промени, така че обемната точност да се поддържа. Точните измервания се правят с помощта на металния отвор.

За да се избегне контакт на ръцете на оператора с изпитвания материал, е осигурена дръжка. Доставя се в комплект с пластмасова мерителна чаша с вместимост 1 литър.

 

Диаметър на основата

150 mm

Дължина на дюзата

50 mm

Вътрешен диаметър

5 mm

Обща дължина

355 mm

Тегло (прибл.)

0,5 kg